fr nl

OPGG

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad

lijst van nuttige adressen

Op de website van de GGC vindt u een lijst van nuttige adressen voor psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen, diensten voor geestelijke gezondheidszorg en andere diensten van gezondheidszorg. 

Nieuws voor gezondheidswerkers

Lezingenreeks : Veerkracht in een multikulturele stad

Brussel is na Dubai de meest mutikulturele stad ter wereld. Dit biedt aan jongeren en gezinnen met een migratieachtergrond kansen, maar tevens ook grote uitdagingen. Veerkracht is hierbij onontbeerlijk. 
Bru-Stars wil het woord geven an enkele experts die vanuit hun wetenschappelijk onderzoek of klinische praktijkervaring boeiende inzichten delen over dit thema. 
De lezingen richten zich naar hulpverleners, beleidsmedewerkers en vormingswerkers. 

Informatie en inschrijvingen hier.

GDPR en de netwerken geestelijke gezondheidszorg

Woenstag 6 mei 2020, 13u30-16u30

FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu

Eurostation, Victor Hortaplein 40/10, 1060 Sint-Gillis

Op 25 mei 2018 werd de Europese GDPR-regelgeving ingevoerd. De strengere privacyregels gelden voor ondernemingen en vereningingen, maar hoe worden ze dan toegepast binnen een netwerk of samenwerkingsverband? Binnen de netwerken GGZ beheren we immers heel wat persoonsgegevens en communiceren die ook. Wat zijn de rechten van de personen waarvan we de data bijhouden en wat zijn onze plichten t.o.v. het goede beheer van die data? Moeten we als netwerk een netwerk-privacyverklaring hebben? Hoe sterk moeten wij onze gegevens en gegevensuitwisseling beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking of inzage? Moeten wij dan een ook een folder hebben warin we de privacyverklaring aanreiken? 

Over deze en andere vragen gaat Tom Balthazar, hoofddocent Universiteit Gent, Valgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, in dialoog met geïnteresseerden uit de netwerken GGZ. Als jurist en docent heeft hij zich met de jaren sterk gespecialiseerd in medisch en gezondheidsrecht. Hij geeft geregeld advies aan artsen, verpleegkundigen en ziekenhuizen en is lid van diverse ethische commissies. 

Inschijven

'Attachment-based therapeutic interviewing'

Reeds voor de vijfde maal nodigt FIDES (P.C. St-Amandus) Clark Baim uit voor een driedaagse training.

Clark Baim heeft als oprichter van Geese Theatre Company in Groot-Brittanië veel ervaring met forensische cliënten. Hij specialiseerde zich de laatste tien jaar in het hechtingsmodel van Patricia Crittenden, het Dynamisch Maturatie Model. Dit is bijzonder bruikbaar in het begrijpen van en werken met  gedrag en strategieën die als storend of moeilijk worden ervaren.

De training richt zich in het bijzonder naar hulpverleners die werken met cliënten die een gevaar vormen voor zichzelf en/of anderen. De training is toegankelijk en bruikbaar voor psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen/sociotherapeuten, …

Gezien de grote tevredenheid bij de deelnemers van de vorige edities besloten we Clark Baim opnieuw uit te nodigen.

De training gaat door in P.C. St-Amandus, Beernem, van 25 tot 27 maart 2020.

Wie interesse heeft: wees er als de kippen bij, het aantal inschrijvingen is beperkt. Uiterste inschrijvingsdatum is 29 februari 2020.

Dank ook om de training te helpen bekendmaken bij mogelijke geïnteresseerden.

Meer informatie hier