fr nl

OPGG

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad

lijst van nuttige adressen

Op de website van de GGC vindt u een lijst van nuttige adressen voor psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen, diensten voor geestelijke gezondheidszorg en andere diensten van gezondheidszorg. 

Nieuws voor gezondheidswerkers

Opendeurdag tijdens de Week van de Brusselse thuislozenzorg

In het kader van de Week van de Brusselse thuislozenzorg openen meer dan dertig instellingen uit de thuislozenzorg en/of jeugdhulpverlening hun deuren om hun werking voor te stellen van 25 tot 29 november 2019.

Alle praktische informatie vindt u hier.

studiedag : "Burn-out : de sleutels om in te grijpen"

Op 12 december 2019 (vanaf 8u30) organiseert de HGR een studiedag om zijn advies "Burn-out en werk" voor te stellen aan de betrokken gezondheidswerkers (huisartsen, psychologen,
arbeidsgeneesheren, preventieadviseurs, enz.).

Kenniscentrum WWZ en Bru-Stars organiseren Kijkstages

Het Kenniscentrum WWZ en Bru-stars Crosslink wil medewerkers binnen de hulpverlening in Brussel aanmoedigen om een kijkje te nemen in elkaars werkveld en elkaar op deze manier beter leren kennen. Hiervoor organiseren ze Kijkstages. Meer informatie hier.