fr nl

OPGG

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad

lijst van nuttige adressen

Op de website van de GGC vindt u een lijst van nuttige adressen voor psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen, diensten voor geestelijke gezondheidszorg en andere diensten van gezondheidszorg. 

OPGG nieuws

Sinterklaasvieruurtje op het OPGG

 st.niklaas

Hallo iedereen,

Zoals u wellicht weet, brengt het Overlegplatform jullie graag samen bij een feestelijke namiddag.

Op het einde van dit jaar organiseert het OPGG, in samenwerking met de werkgroep Interface, een Sinterklaasvieruurtje.

Zoals gewoonlijk, zal het een aangenaam ontspanningsmoment worden tussen zorgverleners, patiënten en familieleden.

Het vieruurtje vindt plaats op 6 december 2018, tussen 14 en 17u, bij het OPGG, op 8ste verdieping.

Wij wachten jullie in grote getalen !

Aarzel niet om het evenement met uw collega's en uw patiënten te delen.

U vindt de affiches hier.

Tot de 6de december!

 

gedwongen opnames

Gedwongen opnames: het OPGG vraagt dringende maatregelen

Elk jaar vinden er in Brussel tussen de 1.000 en 1.300 gedwongen opnames plaats. In heel België zijn dat er 6.000. In Brussel gebeuren die gedwongen opnames in het Universitair Verplegingscentrum Brugmann, het Erasmusziekenhuis, de Clinique Fond’Roy en het Centre Hospitalier Jean Titeca. 

Hoewel de werkgroep Gedwongen Opname van het OPGG de voorbije drie jaar de situatie heeft kunnen stabiliseren dankzij een efficiëntere schifting, wordt nog steeds een groot deel van de plaatsen in de psychiatrische urgentiediensten en de erkende diensten ingevuld door mensen ten aanzien van wie een beschermingsmaatregel is gehandhaafd in het kader van de wet van 26 juni 1990.

Bovendien vertonen de mensen die worden opgenomen in de vier erkende Brusselse diensten een steeds complexere klinische problematiek. De armoede neemt in snel tempo toe en de patiënten vertonen zowel auto-agressief gedrag als hetero-agressief gedrag tegenover personeelsleden en andere patiënten. Tegelijkertijd is het institutionele aanbod voor gedwongen opnames complexer geworden. Er bestaan nu minder plaatsen waar gedwongen opnames mogelijk zijn en de toelatingsvoorwaarden zijn strikter geworden.

Daarom vraagt het OPGG om dringend maatregelen te nemen. Vooreerst moet er binnen de psychiatrische urgentiediensten meer expertise en meer observatiecapaciteit komen. Daarnaast moeten de mobiele crisisteams, die werden opgestart in het kader van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen, instaan voor een doeltreffende preventie.

Het OPGG vraagt bovendien om een specifiek register dat weergeeft hoeveel bedden er gebruikt worden voor gedwongen opnames. Zo kan het personeel een betere omkadering aanbieden die aangepast is aan de complexiteit van de zorg. Verder is het ook belangrijk dat er voor deze patiënten aangepaste ontvangstruimtes worden ingericht.

Tot slot dringt het OPGG er ook op aan om een index op te stellen met het aantal beschikbare bedden voor gedwongen opnames. Dat aantal moet steeds worden aangepast aan de realiteit van de situatie en de vraag. In Brussel zouden bedden in de psychiatrie kunnen worden omgevormd tot bedden voor gedwongen opnames.

Het OPGG wil de betrokken politici snel ontmoeten om concrete evoluties en maatregelen met betrekking tot gedwongen opnames te bespreken. Daarom stuurde het platform eind oktober een brief naar Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 

Begin november 2018 werd er in het tijdschrift Le journal du médecin een artikel gepubliceerd over de problematiek rond gedwongen opnames waarin de eisen van het OPGG werden beschreven.

 cartographie NL

Gegevenskaart 2018: geestelijke gezondheid in het Gebied Brussel-Hoofdstad

In samenwerking met de koepelvereniging iris heeft het OPGG een gegevenskaart uitgewerkt met verschillende soorten geestelijke gezondheidsdiensten die lid zijn van het OPGG in het gebied Brussel-Hoofdstad. De kaart omvat de geestelijke gezondheidsdiensten, de psychosociale revalidatiediensten, de ziekenhuizen (algemene ziekenhuizen met psychiatrische spoedeenheid, algemene ziekenhuizen met psychiatrische afdeling, en psychiatrische ziekenhuizen) en de Psychiatrische Verzorgingstehuizen en Initiatieven Beschut Wonen. Ook de nummers van mobiele teams en andere nuttige nummers, zoals dat van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, worden vermeld.

De gegevenskaart toont de 19 Brusselse gemeenten, met inbegrip van de metrostations van de grote assen en de belangrijkste straten. Ze is bestemd voor alle sociale actoren in de gezondheidssector en de eerstelijnsstructuren (medische kabinetten, OCMW's, geestelijke gezondheidscentra ...). Als u graag onze gegevenskaart ontvangt in pdf-formaat (om af te drukken op A0- of posterformaat), neem dan gerust contact op met het OPGG. Opgelet, voorlopig is gegevenskaart enkel in het frans beschikbaar.

 newsflash NL

De "newsflash" van het OPGG

Eind september 2018 lanceerde het OPGG een nieuw sectoraal communicatiemiddel: de newsflash. De newsflash omvat specifiek nieuws uit de geestelijke gezondheidssector dat niet in onze meer algemene newsletter ter sprake komt. Daarom wordt de newsflash wekelijks per e-mail verstuurd naar alle personen die informatie willen ontvangen over evenementen in Brussel. Zo staan er uitnodigingen in voor bijeenkomsten, aankondigingen voor theaterstukken, vacatures in de geestelijke gezondheidssector enz.

Als u de newsflash graag ontvangt, laat het ons dan gerust weten via e-mail op as.dm@pfcsm-opgg.be. U kunt uw instemming om de newsflash te ontvangen te allen tijde via hetzelfde adres opzeggen. Veel leesplezier met onze newsflash. 

mediatio

mediatio.be, de nieuwe website van de ombudsdienst van het OPGG

De vernieuwde website van de ombudsdienst van het OPGG, mediatio.be, is sinds Juli 2018 online. De website biedt informatie voor patiënten als professionele hulpverleners die beroep doen op de externe ombudspersonen van het Brussels platform en voor geïnteresseerden in bemiddeling en patiëntenrechten.

Op mediatio.be vind je meer informatie over de job, de missies en de deontologische code van de ombudsvrouwen Hajar Laghmiche, Niki Vervaeke en Nada Pennewaert. Daarnaast bevat de website nuttige informatie over patiëntenrechten, het klachtenbehandelingsproces enz.

De website is tweetalig Frans – Nederlands. Neem gerust een kijkje en aarzel niet om onze ombudsvrouwen te contacteren indien u meer wil weten.

canaux comm

Focus op onze communicatiekanalen

Naast onze website en onze Nieuwsbrief, beschikken we over nog enkele andere communicatiemiddelen die we graag aan u willen voorstellen.

Eerst en vooral vindt u op onze website alle informatie over het Overlegplatform en op het tabblad 'Nieuws', (http://pfcsm-opgg.be/opgg/nieuws) informatie over wat er op verschillende niveaus in het netwerk gebeurt.

Bovendien hebben we een Facebookpagina : https://www.facebook.com/Brussellovessantementale/  (opgelet, u dient lid te zijn van Facebook om toegang te hebben tot deze pagina)

Een paar weken geleden hebben we een "Agenda van de Week" gecreëerd die in de categorie "evenementen" beschikbaar is.

In deze kalender verschijnen evenementen die ons worden meegedeeld door verschillende verenigingen en structuren van de geestelijke gezondheid. Het doel is om u op korte termijn te informeren over wat er in onze sector gebeurt.

Aarzel niet om onze pagina te “liken” en deze met u contacten te delen.

We hebben ook een Youtubepagina : https://www.youtube.com/channel/UCYlreF-hBNegi4NJVPq81YA/featured

Voorlopig geven we de “agenda van de week” door die op Facebook gepubliceerd wordt. Aarzel niet om u te abonneren.

Het Overlegplatform centraliseert dus ook informatie op het gebied van de geestelijke gezondheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Als u uw evenementen, vergaderingen, symposia, enz. wenst te worden gerelayeerd via onze communicatiekanalen, aarzel dan niet om ons deze via e-mail mede te delen op de volgende adressen: as.dm@pfcsm-opgg.be en v.d@pfcsm-opgg.be

personne de confiance

"Je staat nooit alleen: er is een vertrouwenspersoon voor jou"

De dienst bemiddeling en Interface heeft een brochure opgesteld over de vertrouwenspersoon zoals die bepaald wordt in de wet met betrekking tot de rechten van de patiënt. Dit maakt deel uit van de informatiecampagne die zich richt tot gebruikers en professionals op het terrein. 

Omwille van het grote succes van de opleidingssessies (die door een gebruiker en een bemiddelaar gegeven werden) in april, worden deze verlengd tot september. Voor meer informatie kan u contact opnemen met Olivier De Gand: o.dg@pfcsm-opgg.be of 02/289.09.63


crisis bxl nl

Crisis-BXL

Crisis-BXL is het resultaat van de integratie van de crisisnetwerken van Bru-Stars (het Brussels netwerk geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren) en het meldpunt crisisjeugdhulp CAW Brussel. Bij het meldpunt kan elke hulp- of dienstverlener (huisarts, politie, leerkracht, jeugdwerker, straathoekwerker) die in contact komt met een kind of jongere in een crisissituatie terecht voor informatie, advies en ondersteuning.

Het nieuwe Crisis-BXL is in beide landstalen (NL en FR) 7d/7 en 24u/24 bereikbaar op 02/209.16.36.

Crisis-BXL biedt telefonisch consult, crisisinterventies van maximum 3 dagen, een mobiele crisisbegeleiding van maximum 28 dagen en een crisisopvang van 7 dagen. De mobiele crisisbegeleiding en de crisisopvang worden uitgevoerd door de mobiele teams van Bru-Stars en andere partnerorganisaties.

Crisis-BXL komt er na een samenwerking tussen Federaal Minister van Volksgezondheid Maggie De Block, Vlaams Minister van Welzijn Jo Vandeurzen, de Brussels GGC-Collegeleden belast met Gezondheidsbeleid Didier Gosuin en Guy Vanhengel en Brussels VGC-Collegelid voor Gezondheid Bianca Debaets.

Meer informatie is terug te vinden op de website van Crisis-BXL: http://crisis-bxl.be (beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels).


onderzoeksrapport

De coördinatie Verslavingszorg van het OPGG is verheugd om hun onderzoeksrapport « Woorden van Gebruikers, Woorden van Hulpverleners, Zorgbeleid in de praktijk. » voor te stellen dat gerealiseerd werd door de werkgroep « Geestelijke Gezondheid en Verslavingszorg ».

Klik hier voor de volledige versie van het rapport. 

STOP1921

Het OPGG ondersteunt de campagne #STOP1921

Op 19 januari 2018, tijdens de laatste vergadering van de Raad van Bestuur,  werd besloten om de campagne  #STOP1921 vanuit het Overlegplatform te ondersteunen. Deze campagne is een burgerinitiatief dat tot doel heeft de wetgever en de publieke opinie te informeren over de noodzaak om het verbodsbeleid drugs opnieuw ter discussie te stellen. 

De wet betreffende de behandeling van het gedrag ten gevolge van drugsgebruik, bestaat sinds 1921 en  heeft rampzalige gevolgen op het gebied van de volksgezondheid en de vlotte rechtsgang. De cijfers zijn alarmerend: één op drie gevangenen zit in de gevangenis omwille van drugsgebruik. De drugverslaving is de enige ziekte waarvan de gevolgen bestraft worden.  

 FEDITO Bruxelles (Fédération des Intervenants en Toxicomanie), Bruxelles Laïque en Liaison Antiprohibitionniste hebben deze campagne in het leven geroepen met volgende doelen :  

  1. NEE aan de criminalisering van druggebruikers  
  2. De kennis van de positieve effecten van de decriminalisiering te bundelen en  verspreiden  
  3. De noodzakelijke middelen mobiliseren om de wet te veranderen  

Het Overlegplatform is de 41de structuur die de campagne #STOP1921 ondersteunt. Als uw strucuur deze campagne ook ondersteunen wil, kan u hun website https://stop1921.be/nl/ bezoeken.   

IHP Bruxelles version 2018

Nieuwe brochure IBW in Brussel
- versie 2018

Met veel genoegen stelt het OPGG u de nieuwe brochure van de Initiatieven Beschut Wonen (IBW) in Brussel voor – versie 2018. De initiatieven beschut wonen bieden een verblijf aan psychisch kwetsbare personen die moeilijkheden ervaren om zelfstandig te wonen. De brochure is in het Nederlands en in Frans beschikbaar en toont de 18 bestaande IBW in onze hoofdstad. Op onze website (onder “Geestelijke Gezondheid” en dan “Initiatieven Beschut Wonen”) krijgt u toegang tot de elektronisch versie en eveneens tot het formaat voor de papieren versie (in A5 Nederlands/Frans). Wij hopen u via deze weg de nodige informatie te verstrekken om uw zoektocht naar een geschikt IBW te vergemakkelijken.