fr nl

OPGG

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad

Leder algemeen ziekenhuis beschikt over een interne ombudspersoon, een werknemer verbonden aan het ziekenhuis en belast met de follow-up van klachten geformuleerd door patiënten. De contactgegevens van deze personen kan u opzoeken op volgende webpagina van de FOD Volksgezondheid. 

Verantwoordelijken

Niki Vervaeke > (OPGG)
Nederlandstalig ombudspersoon

Hajar Laghmiche > (OPGG)
Franstalig ombudspersoon

Voicemail > (Gratis nummers)
0800 99 062 (FR); 0800 99 091 (FR); 0800 32 036 (NL)

Nada Pennewaert > (OPGG)
Médiatrice FR