Similes Brussel
Similes Brussel

FAMILIE, PARTNER in de GGZ

Inforeeks over Geestelijke Gezondheid organiseerd door Similes Brussel        
6 € - 3 € voor leden van Similes

22/11/21   Huis van het Nederlands                                                                      

Philippe de Champagne straat, 23 - 1000 Brussel

onthaal vanaf 18u00 – voordracht om 19u00

Professor Dr. DIRK DE WACHTER

Goede zorg in de GGZ, met de drie betrokkenen!

Dirk De Wachter geeft op eigengereide wijze zijn visie op de medewerking met  de naastbetrokkenen in de geestelijke gezondheidszorg. Als gezinstherapeut en als bestuurder bij familievereniging Similes weet deze taalvaardige psychiater goed waar de gevoelige klepel hangt. Verbinden is zijn credo. Er is altijd de mogelijkheid om werk te maken van de triade tussen hulpverlener, cliënt en familie. Dokter De Wachter bedacht en hanteert zelf het principe van de BY-PASS-collega, een manier om familie te betrekken in het gesprek tussen hulpverlener en kwetsbare persoon. Consequent inzetten op de triade biedt de beste garantie voor het herstel van de patiënt en van zijn/haar familie en vrienden.

Spreker:  Dirk De Wachter is psychiater en psychotherapeut in het UPC KU Leuven. Hij is expert in systeemtherapie en verantwoordelijk voor het dagactiviteitencentrum Sint-Maarten op campus Kortenberg. Aan de KU Leuven is hij verbonden als opleider en supervisor in de gezinstherapie. Dirk De Wachter is een veelgeprezen auteur. Hij schreef diverse bestsellers, waaronder het maatschappijkritische Borderline Times, Liefde. Een onmogelijk verlangen? en Museum Dirk De Wachter.

 

10/02/22  Brussels Platform Geestelijke Gezondheid  

Verenigingsstraat 15, 1000 Brussel

onthaal vanaf 18u00 met hapjes – voordracht om 19u00

ANNIE NUYTS - LIEVE SELS

Familie duurt langer dan een mensenleven.                               

De kracht van familierelaties over de generaties heen.

Familiebanden zijn ongelooflijk krachtig. Of je nu een fijne band met je ouders hebt of niet, of je nu goed overweg kunt met je broers en zussen of niet; vast staat dat die familiebanden je leven beïnvloeden. En zelfs meer dan de meeste mensen denken… Onbewust dragen mensen heel wat van hun familiegeschiedenis met zich mee. Hoe ze zich verhouden tot anderen, hoe ze problemen aanpakken, wat ze graag doen … het wordt mee bepaald door de familie. Zelfs door diegenen die er niet meer zijn.                                                                     

In deze interactieve lezing maken we tijd en ruimte om stil te staan bij de invloed die familie heeft op ons leven, hoe dat werkt, en dit aan de hand van beklijvende filmbeelden, anekdotes en interactie met het publiek. We bekijken deze thema’s met een contextuele bril, gebaseerd op de theorie van Ivan Boszormenyi-Nagy. Het geheel is soms ludiek, soms ontroerend en heeft als doel dit ‘contextuele’ kader zelf te gaan ervaren.

Sprekers: Annie Nuyts is contextueel psychotherapeute en werkt als familietherapeute in het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel. Ze is als docent verbonden aan de opleidingsinstituten Leren Over Leven Antwerpen en het IPRR. Lieve Sels is contextueel psychotherapeute en heeft een ambulante praktijk. Ze geeft workshops en supervisie bij Leren Over Leven Antwerpen en is supervisor bij Dokters van de Wereld Antwerpen.

 

17/03/22    Huis van het Nederlands                                                                 

Philippe de Champagne straat, 23 - 1000 Brussel

onthaal vanaf 18u00 – voordracht om 19u00

Professor Dr. GEERT DOM, psychiater Zorggroep Multiversum & Universiteit van Antwerpen

Verslaving en dubbeldiagnose: relatie tot de context

Professor Geert Dom is een expert in verslavingszorg en in dubbeldiagnose. Hij brengt het maatschappelijk stigma onder de aandacht dat rust op psychische aandoeningen, en op verslaving. In zijn zoektocht naar strategieën voor herstel komt de context rond de patiënt sterk in beeld. Hij is overtuigd van het belang van een partnerschap tussen hulpverlening en familie en kadert inzichten uit eigen onderzoek en praktijk binnen een breder internationaal kader.

Spreker: Professor Dr. Geert Dom is als psychiater verbonden aan Zorggroep Multiversum en aan de Universiteit van Antwerpen. Hij is  President-Elect van de European Psychiatric Association (EPA) en voorzitter van de European Federation of Addiction Societies.

 

21/04/22 Brussels Platform Geestelijke Gezondheid   

Verenigingsstraat 15, 1000 Brussel

onthaal vanaf 18u00 met hapjes – voordracht om 19u00

HUGUETTE BEYENS - DIRK DE CALUWE

Komt er een SOTERIAHUIS in Brussel? En wat is dat precies ?

Een Soteriahuis is een kleinschalige therapeutische gemeenschap. Het is een alternatief voor een psychiatrische ziekenhuisopname. In Vlaanderen en Brussel zijn ze een ontbrekende schakel in de psychosezorg en zouden een waardevolle aanvulling zijn binnen het zorglandschap. Wat maakt een Soterahuis zo bijzonder ? Welke filosofie ligt er aan de basis? En we maken kennis met Huize Poustinia – gelegen in de Ardennen -, waar reeds een aantal principes van Soteria in de praktijk worden omgezet. 

Huguette Beyens is de bezieler van de vzw Het Levenssnoer, introduceerde de film Crazywise van Phil Borges in België, begeleidde als kunst- en psychotherapeute mensen in de herstelfase van een geestelijke crisis, lid van de Vlaamse werkgroep Soteriahuizen en van ISPS-Lowlands.                                                                                                                                         

Dirk De Caluwé is vrijwilliger Similes en lid van de Vlaamse werkgroep Soteriahuizen