Samenvatting van de resultaten van twee Brusselse bevragingen, uitgevoerd door ons Platform

De opiniepeiling onder professionals in de verslavingszorg en de geestelijke gezondheidszorg over de impact van de eerste coronagolf op hun activiteiten en hun geestelijke gezondheid.