fr nl

OPGG

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad

Geestelijke gezondheid

Het Brussels overlegplatform telt op dit ogenblik verschillende werkgroepen die op regelmatige basis bijeenkomen. Deze werkgroepen behandelen naar gelang hun doelstellingen en doelgroep verschillende thema's en onderwerpen.

De deelnemers aan de vergaderingen van de verschillende werkgroepen zijn hoofdzakelijk afkomstig uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit belet echter niet dat ook deelnemers uit andere sectoren, zoals justitie en de sociale hulpverlening, participeren aan de vergaderingen van de werkgroepen.

Hieronder zal u kort een overzicht vinden van de werkgroepen van het Brussels overlegplatform:

Publicaties OPGG

Overzicht mobiele teams psychiatrische zorg Brussels Gewest - april 2021

Een reeks filmpjes over de leefwereld van vrouwen die legale of illegale middelen gebruiken en de hulpverleensters die hen begeleiden, geproduceerd door de Coördinatie Verslavingen van het Brussels Platform voor Geestelijke Gezondheid (in Frans) : Journée de la Femme 2021 - YouTube

 

Bevragingen tijdens de eerste lockdown/naar de eerste lockdown in 2020 voor de gebruikers en gezondheidswerkers in de geestelijke gezondheidszorg

Activiteitenverslag 2019 :

De toegankelijkheid tot de geestelijke gezondheidszorg vanuit de Brusselse OCMW’s: een stand van zaken

Brochure "Initiatieven Beschut Wonen in Brussel"

  • Overzicht van alle Iniatieven Beschut Wonen in Brussel: Het FR deel
  • Overzicht van alle Iniatieven Beschut Wonen in Brussel: Het NL deel

Memorandum Huisvesting en Geestelijke Gezondheid "Vaststellingen van de moeilijkheden in de samenwerking tussen de sectoren huisvesting en geestelijke gezondheidszorg"

Lijst "Goede praktijkvoorbeelden en alternatieven van de samenwerking tussen de huisvestings- en de geestelijke gezondheidssector"

Brochure Mobiele zorg "Voorstelling van de diensten psychiatrische thuiszorg en overleginitiatieven voor volwassenen in Brussel"