fr nl

OPGG

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad

Gedwongen Opname

  • Luik intervisie: vanuit concrete gevallen, de inventaris voortzetten van de gekende problemen in de toepassing van de wet op de Persoonsbescherming van de Geesteszieken (26/06/90) met de bedoeling de werking ervan te verbeteren
  • Luik wetgeving: de uitwerking van voorstellen tot wijziging van de wet van 26 juni 1990: verspreiding van de slotsynthese. 

 

Verantwoordelijken

Prf.Vincent Dubois > (Cliniques Universitaires Saint-Luc)
Voorzitter