fr nl

OPGG

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad

De doelstelling van de werkgroep blijft het samenbrengen van begeleiders om samen aspecten omtrent de begeleiding door te geven en te zoeken naar eventuele oplossingen voor steeds terugkomende knelpunten. 

Deze werkgroep lag mee aan de basis van de constructie van een brochure die een overzicht geeft van alle Initiatieven Beschut Wonen in Brussel.

Het Nederlandstalige deel van de brochure Initiatieven Beschut Wonen in Brussel versie 2018 vindt u hier. Het Franstalige deel van de brochure kunt u openen door op deze link te klikken. Voor het formaat voor de papieren versie (in A5 Nederlands/Frans) van de brochure klik hier.


Verantwoordelijken

Kathy Lievens > (Dienst Beschut wonen Festina Lente-Mandragora )
Voorzitster van de groep

Greta Leire > (PFCSM)
Coördinator

Volgende vergadering