fr nl

OPGG

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad

Kinderen, Jongeren en Jongvolwassenen

Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid goedgekeurd. Daarin wordt de basis gelegd van een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid dat uitgaat van de noden van kinderen en jongeren met psychische of psychiatrische problemen en hun context.

Om optimaal in te spelen op die noden, wordt expliciet geopteerd voor een globale en geïntegreerde aanpak van alle zorgcomponenten. Het werken met programma's gerealiseerd door netwerken staat hierbij centraal. Met andere woorden, een geheel van relevante partners, zorgaanbieders, instellingen en diensten die zich richten op kinderen en jongeren en hun context vervullen samen, vanuit het netwerk, een aantal welomschreven kernopdrachten of functies.

De werkingsgebieden van de netwerken vallen samen met de territoria van de provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het geheel van deze werkingsgebieden omvat het volledige Belgische grondgebied.

Het nieuwe geestelijke gezondheidsbeleid wordt in verschillende fasen geïmplementeerd:

  • Fase 1: de creatie en de coördinatie van netwerken
  • Fase 2: de ontwikkeling en de implementatie van een programma crisiszorg
  • Fase 3: de ontwikkeling en de implementatie van een programma langdurige zorg
  • Fase 4: de ontwikkeling en de implementatie van een programma intersectorale consult en liaison
  • Fase 5: de ontwikkeling en de implementatie van een programma dubbeldiagnose

 

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het kader van dit nieuwe beleid, werd Bru-Stars, het Brussels netwerk geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren opgericht.

Bru-Stars, het Brussels netwerk geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren

Nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

 

Vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de coördinatie van Bru-Stars :

Kathleen Coppens

k.coppens@bru-stars.be

Gsm: 0474/42.60.77

F: 02/319.52.47

Adres: Leopold II-laan 184D, 1080 Brussel

 

 

Verantwoordelijken

Kathleen Coppens > (OPGG)
Coordinatrice NL

Informatie

Bru-Stars, het Brussels netwerk geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren

Nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

 

Thematische groepen:

Gedwongen opname minderjarigen