fr nl

OPGG

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad

Bru-Stars

 

“Bru-Stars”

Brussels netwerk geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren

MISSIES EN VISIE VAN HET BRUSSELS NETWERK

Waarden

Het netwerk bevordert een werk dat op de jongere en zijn gezin (of zijn wettelijke vertegenwoordigers) gericht is, in nauwe samenwerking met hun en bij voorkeur in hun leefomgeving. Het is toegankelijk voor iedereen, en voornamelijk voor de meest kwetsbaren, zonder onderscheid in taal of sociaal-economisch statuut en dit vanuit een menselijke en individuele aanpak op maat. Het luisteren naar de jongere en zijn naasten gebeurt in een echt zorgpartnerschap: informatie, overleg, samenwerking, deelname en reflectie in ondersteunende beslissingen. Het Brussels netwerk voor kinderen en jongeren wil zo dicht mogelijk bij de natuurlijke omgeving van de jongeren werken om zo goed mogelijk hun verzoeken en/of hun behoeften te begrijpen en dit in een continuïteit van de verschillende betrokken diensten.

Het netwerk heeft als doelstelling om alle betrokken spelers in de ondersteuning van de kinderen en jongeren te sensibiliseren en om de geestelijke gezondheid in de ogen van de maatschappij in haar geheel te de-stigmatiseren. Het wordt fundamenteel gevoed door waarden van openheid en tolerantie. Dit netwerk zal inclusief werken. Het blijft een uitdaging om het netwerk voor iedereen toegankelijk te maken, maar het zal dit proberen waar te maken. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het essentieel om met multiculturele elementen rekening te houden. Zo zal het netwerk ook met talrijke interculturele bemiddelaars werken.

Tenslotte zal het Brussels netwerk nauw samenwerken met de diensten voor geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen (ziekenhuis-, intermediaire structuren en ambulante) en met de twee in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest ontwikkelde hervormingsprojecten voor volwassen waarmee onze vele partners reeds samenwerkingsovereenkomsten hebben. Het netwerk stelt een globale, geïntegreerde, inclusieve en algemene ondersteuning voor. Operationele samenwerkingen bestaan reeds en intersectorale samenwerkingsprotocollen met andere netwerkpartners zullen opgesteld worden (scholen, PMS, OCMW, CBJ, SPJ, huisartsen, enz.). Verenigingen voor ouders en gebruikers zullen een plaats krijgen. 

Er dient gegarandeerd te worden dat zorgen in netwerken verleend worden en niet andersom: het netwerk past zich in functie van de behoeften van de patiënt aan en niet omgekeerd

Visies en missies 

Dit netwerk zal als eerste missie de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren verbeteren en zal zich daarvoor baseren op: 

-          De uitwisseling van ervaringen met respect voor ieders plaats en via bijeenkomsten rond klinische situaties

-          Preventie en vroegtijdige opsporing om zo veel mogelijk complexe en chronische psychiatrische parcours te vermijden; 

-          Een gedeelde klinische verantwoordelijkheid ten aanzien van de doelgroep (0-18 jaar) maar ook aangaande de verschillende zorgniveaus: diagnose, noodhulp, crisissen, zorgen en opvolging, enz.; 

-          Een effectieve samenwerking met de volwassen diensten bij de overgang naar de volwassen leeftijd

-          De deelname van verenigingen van gebruikers en naasten (empowerment); 

-          Het zo duidelijk mogelijk geven van informatie aan kinderen, jongeren en hun familie, zolang de zorgen toegediend worden (inclusief doorverwijsmogelijkheden); 

-          Rekening houden met de bemiddelingsfunctie en de rechten van de patiënt

-          De intersectorale samenwerking met alle spelers uit de verschillende sectoren betrokken in de hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun familie; 

-          De opstelling van een kadaster dat de beschikbare (hulpverlenings)mogelijkheden voor het doelpubliek van 0-18 jaar bijeenbrengt, met aandacht voor de beschikbare mogelijkheden voor de jongeren van 16-23 jaar.

Het netwerk zal volgens een model werken dat uit 5 geïntegreerde actietijden samengesteld is:  

-          onthaal van vragen/aanmeldingen; 

-          beheer en ondersteuning van de psychiatrische noodgevallen; 

-          beheer en ondersteuning van de crisissen; 

-          de zorgen of de « cure »; 

-          de « care ».

 

Het netwerk Bru-Stars operationaliseert momenteel de volgende 5 zorgprogramma's en aanbod :

- Crisiszorg - "CRISIS"

- Langdurige zorg - "CARE"

- Intersectorale Consult en Liaison - "CROSSLINK"

- Zorgaanbod Dubbeldiagnose 

 

Vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de coördinatie van Bru-Stars :

Kathleen Coppens

k.coppens@bru-stars.be

Gsm: 0474/42.60.77

F: 02/319.52.47

Adres: Leopold II-laan 184D, 1080 Brussel

 

 

Verantwoordelijken

Kathleen Coppens > (OPGG)
Coordinatrice NL

Informatie

Bru-Stars, het Brussels netwerk geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren

Nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

 

Thematische groepen:

Gedwongen opname minderjarigen