fr nl

OPGG

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad

Doelstellingen van de werkgroep:

De primaire doelstelling van deze werkgroep is actoren uit de geestelijke gezondheidszorg en uit de huisvestingssector samenbrengen en intersectorale problemen bespreekbaar maken.

Daarnaast willen we er met deze werkgroep voor zorgen dat er een betere informatie doorstroming ontstaat tussen de twee sectoren. We willen ook de bestaande “good practices” en alternatieve woonvormen onder de aandacht brengen zodat andere instellingen hieruit inspiratie kunnen putten.

Sinds begin 2016 neemt de werkgroep een nieuwe wending waarbij deze meer operationeel wordt en gericht is op de reflectie en ontmoetingen betreffende de toegang tot huisvesting.

Deelnemers:

Initiatieven Beschut Wonen, projecten in het kader van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, psychiatrische ziekenhuizen, centra geestelijke gezondheidszorg, SMES-B, Similes Brussel, Eolia, projecten psychiatrische thuiszorg, FFIHP (Fédération Francophone des Initiatives d’Habitations Protégées), Réseau Bruxelles-Est, Straatverplegers vzw en verschillende Openbare Vastgoed Maatschappijen.

Op organische wijze werd deze groep uitgebreid naar de gehandicaptensector en deze van de bestaansonzekerheid.

 

 

Verantwoordelijken

Cécile Vanden Bossche > (PFCSM)
Coördinator

Volgende vergadering