fr nl

OPGG

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad

De doelstellingen van de werkgroep zijn enerzijds de samenwerking tussen de Nederlandstalige intra- en extramurale voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg binnen Brussel te bevorderen en anderzijds informatie-uitwisseling over bestaande initiatieven, pilootprojecten en beleidsopties .Verantwoordelijken

Iris Goffin > (PSC Sint-Alexius Elsene )
Voorzitter van de Vlaamse Vleugel

Greta Leire > (PFCSM)
Coördinator