fr nl

OPGG

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad

lijst van nuttige adressen

Op de website van geestelijkgezond.brussels is er een lijst waar u psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen, diensten voor geestelijke gezondheidszorg en andere diensten van gezondheidszorg kunt vinden. 

Coronavirus

 Het OPGG schetst een overzicht van de informatie over COVID-19 en geestelijke gezondheid voor burgers, gebruikers, naasten en professionele zorgverleners

recensement psy

In het kader van de huidige gezondheidscrisis schetst het OPGG een overzicht van de informatie over COVID-19 en geestelijke gezondheid voor de burgers, gebruikers, naasten en professionele zorgverleners. Surf naar deze pagina voor alle actuele info.

Deze pagina wordt regelmatig geüpdatet en vermeldt de initiatieven over hulp en ondersteuning voor bovenvermelde doelgroepen. Tijdens deze moeilijke periode is het belangrijk dat psychisch kwetsbare personen en hun naasten niet in de kou blijven staan. We moeten uiteraard ook de zorgverleners steunen die zich uit de naad werken om de zieken zo goed mogelijk op te vangen en te behandelen.

Heb jij suggesties voor onze pagina rond psychologische hulp en steun in het kader van de coronacrisis? Mail ze door naar Anne-Sophie De Macq, onze communicatieverantwoordelijke, via as.dm@pfcsm-opgg.be.

 

ALGEMENE INFORMATIE 

 

We volgen de aanbevelingen van de bevoegde overheeden op. Wij geven de voorkeur aan contacten via de telefoon en andere media om de continuïteit van het werk te garanderen. Wij volgen de ontwikkelingen van de pandemie op de voet en passen onze organisatie aan de huidige omstandigheden aan. Onze diensten en medewerkers blijven bereikbaar via e-mail en telefoon.


***

http://geestelijkegezondheid.brussels/Repertorium van de voorzieningen geestelijke gezondheidszorg in Brussel

répertoire sm

Het OPGG stelt zijn repertorium met de gegevens van alle diensten van de geestelijke gezondheidszorg van het Gebied Brussel-Hoofdstad ter beschikking. Deze lijst is zowel bestemd voor de Brusselse burger als voor gebruikers, naasten en professionals van de zorg- en welszijnssector: www.geestelijkegezondheid.brussels

Het is mogelijk om te zoeken via de postcode of via een sleutelwoord of tevens via een thema: praat- en lotgenotengroepen, verslaving, consultaties, dagcentra, huisvesting, ziekenhuis, OCMW en sociale coördinatie, kinderen en jongeren, mobiele teams, eerstelijnspsychologen…

Momenteel is het mogelijk dat er – omwille van de sanitaire crisis – een aantal diensten gesloten zijn of dat zij een begeleiding per telefoon of online organiseren. Aarzel niet om hen te contacteren voor meer info. 

Indien jullie ons een opmerking, een vergetelheid of een foutieve informatie, wensen te melden, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen via: info@pfcsm-opgg.be

Lijst van eerstelijnspsychologen

***

COVID-19 informatie is te vinden op :

Op federaal niveau :

https://www.info-coronavirus.be/nl/

Op het niveau van Brussel :
https://coronavirus.brussels/index.php/nl/

Website van Brussel Preventie en Veiligheidhttps://bps-bpv.brussels/nl

 

Belangrijke telefoonnummers :

1710, een telefoonnummer voor de Brusselaars die een huisarts nodig hebben : meer info hier

Telefonische hulp tijdens de coronacrisis : meerdere telefoonnummers

 

Andere belangrijke websites

Brussel Helps : Wat kun je doen om andere Brusselaars te helpen tijdens de coronacrisis? En hoe kun je zelf hulp vragen? Wij helpen om mensen bij elkaar te brengen met "Brussels helps" https://www.impactdays.co/brusselshelps

Verdeeling van klinishe eerstelijnspsychologen/orthopedagogen per netwerk geestelijke gezondheidszorg in België. 

Zorgnet Icuro : Covid-19 Coronavirus - FAQ

Geestelijk gezond in coronatijdenhttps://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/nieuws-overzicht

Rouwen tijdens de lockdown : https://www.caw.be/wat-beweegt-er/tips/rouwen-tijdens-de-lockdown 

Rouwen in tijden van Corona - tips voor nabestaanden : https://www.zelfmoord1813.be/blog/rouwen-tijden-van-corona-tips-voor-nabestaanden

De website zorgen voor morgen (actieplan voor mentaal welzijn) richt een platform op om mensen die behoefte hebben aan psychosociale ondersteuning te matchen met professionals & mensen met een groot hart, maar ook om iedereen de kans te geven mee te werken aan de zorg en de hulpverlening voor de toekomst.

Het Sociaal Brussel team heeft onlangs informatie over het aanbod en de contactgegevens van de organisaties en diensten van de welzijns- en gezondheidssector geactualiseerd : https://sociaal.brussels/page/news

Je knaplab corona boekje : sociaal-emotioneel werkboek voor kinderen in de lagere school

 

 omgaan met stress

***

bij wie kan je terecht

***

similes online

 

***

Traumapsycholoog VUB lanceert gratis online interventietool 'Iedereen ok?'

 
Tijdens de lockdown kan het gebrek aan sociaal contact, de eenzaamheid en het gevoel van isolatie resulteren in angstklachten en zelfs posttraumatische stress. Ally Institute vzw, onder leiding van traumapsycholoog Elke Van Hoof, lanceert daarom een gratis online psychotherapeutische interventietool 'Iedereen ok? ' : https://www.iedereenok.be/

***

 

Coronavirus : uitgebreide UCLouvain onderzoek naar de geestelijke gezondheid van de bevolking 

De wereld wordt geconfronteerd met de uitbraak van het coronavirus. Om de verspreiding tegen te gaan, nemen overheden maatregelen die de contacten en activiteiten beperken. Het is belangrijk om te weten welke invloed deze maatregelen hebben op het psychologische en sociale welzijn van de bevolking.  Daarom lanceert de UCLouvain een uitgebreid onderzoek om hierover meer te weten te komen.

De bevraging is beschikbaar via volgende link: https://uclouvain.be/en/research-institutes/irss/covid-en-ik.html

 

***

 

INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS EN NAASTEN

 

"Luistergenoten" van UilenSpiegel 

Alle lotgenotengroepen van UilenSpiegel zijn naar aanleiding van de huidige gezondheidscrisis afgelast. UilenSpiegel kreegt signalen van sommige lotgenoten dat ze zich angstig en/of eenzaam voelen. Het opgelegde isolement versterkt dat gevoel. Daarom lanceert UilenSpiegel vandaag 'Luistergenoten', een luisterlijn van en voor lotgenoten'.

Luistergenoten zijn lotgenoten die een luisterend oor aanbieden aan wie nood heeft aan een gesprek (telefoon, chat of mail).

Behoefte aan een luisterend oor? Contacteer een luistergenoot.

https://www.uilenspiegel.net/nieuws/detail/uilenspiegel-lanceert-luistergenoten-een-luisterlijn-van-en-voor-lotgenoten  

Meer info over dit initiatief op https://www.uilenspiegel.net/wat/luistergenoten

***

 

Chathulplijnen op volle toeren door coronacrisis

 

Nu face-to-face contacten door de coronacrisis vaak niet meer mogelijk zijn, vangen chathulplijnen een groot deel van de hulpvragen op. Ze versterken hun capaciteit en verruimen hun openingsuren. Een overzicht hier : https://www.samvzw.be/nieuws/chathulplijnen-op-volle-toeren-door-coronacrisis

***

Impact van de coronacrisis op naastbetrokkenen - Similes

Welke impact hebben de coronamaatregelen op jouw leven? Met welke vragen blijf je als mantelzorger zitten? Deel je ervaringen met ons via deze invulformulier, zo kan Similes tips delen met lotgenoten.  

***

 

Traumapsycholoog VUB lanceert gratis online interventietool 'Iedereen ok?'

Tijdens de lockdown kan het gebrek aan sociaal contact, de eenzaamheid en het gevoel van isolatie resulteren in angstklachten en zelfs posttraumatische stress. Ally Institute vzw, onder leiding van traumapsycholoog Elke Van Hoof, lanceert daarom een gratis online psychotherapeutische interventietool 'Iedereen ok? ' : https://www.iedereenok.be/

***

 

‘Psychologische hulp vanop afstand om mensen met paniek- en angstklachten zo goed mogelijk op te vangen’

De coronacrisis heeft een belangrijke psychologische impact op veel mensen. Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen, betaalt minister van Volksgezondheid Maggie De Block nu videoconsultaties bij een geconventioneerde klinisch psycholoog of orthopedagoog terug.

Minister De Block: “De terugbetaling van psychologische hulp vanop afstand heeft een dubbel doel. We willen mensen helpen die kampen met angst- en paniekklachten als gevolg van de coronacrisis. Maar willen ook dat mensen die al naar de psycholoog gingen hun behandeling kunnen blijven voortzetten, zonder dat ze zich fysiek moeten verplaatsen.” 

Om dat mogelijk te maken, hebben het Riziv en de FOD Volksgezondheid de terugbetalingsconventie aangepast. Fysieke aanwezigheid is niet langer verplicht: klinisch psychologen en orthopedagogen kunnen nu videoconsultaties houden met hun patiënten.

Ook de voorwaarden rond verwijzing zijn versoepeld: naast huisartsen mogen preventie- en bedrijfsartsen nu mensen verwijzen naar een klinisch psycholoog of een orthopedagoog. Een papieren verwijsvoorschrift is niet langer noodzakelijk. Elke traceerbare verwijzing is toegestaan, bijvoorbeeld ook een sms of mail.

‘Voor jong en oud’

Het proefproject rond de terugbetaling van psychologische zorg in de eerste lijn richt zich tot 18- tot 65-jarigen. Minister De Block wil dat zo snel mogelijk uitbreiden naar álle leeftijden. “Iedereen moet toegang hebben tot laagdrempelige psychologische hulp in deze crisis”, aldus de minister. “De federale regering buigt zich hier nu over en zal zo snel mogelijk een beslissing nemen.”

De andere voorwaarden binnen de conventie blijven dezelfde. Wie psychologische zorg krijgt binnen het kader van de conventie, heeft recht op in het totaal maximaal acht sessies per jaar. Het remgeld voor de patiënt bedraagt €11,2 per sessie of € 4 voor mensen met recht op een verhoogde tegemoetkoming.

Eens de coronacrisis bedwongen is, zal de federale regering de aanpassingen aan de terugbetalingsconventie evalueren en al dan niet bijsturen.

Meer info

Burgers die meer informatie willen over de terugbetaling van psychologische hulp in de eerste lijn kunnen contact opnemen met hun huisarts of de arbeids- of preventiearts op het werk. Klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen kunnen aankloppen bij de overheid via info-psy@health.fgov.be of bij het netwerk geestelijke gezondheidszorg in hun regio.

Terugbetaling eerstelijnspsychologische zorg

De conventie rond de terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg ging een jaar geleden van start: 18- tot 65-jarigen kunnen sindsdien rekenen op terugbetaalde hulp door een geconventioneerde klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog. Dat geldt voor vaak voorkomende psychische problemen zoals angst, depressie of problematisch alcoholgebruik. Mensen hebben recht op maximaal 8 sessies per jaar, na verwijzing door een huisarts. Per sessie betaalt de patiënt € 11,2 uit eigen zak, wie recht heeft een verhoogde tegemoetkoming € 4. De rest van het bedrag krijgt klinisch psycholoog of orthopedagoog rechtstreeks van de overheid.

Het project geldt als de cruciale eerste stap op weg naar de terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg voor álle burgers.

Lijst van de klinisch psychologen die deelnemen aan het project in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

Maatregelen omwille van Covid-19 voor de organisatie en terugbetaling van eerstelijnspsycho- logische zorg bij klinisch psychologen/klinisch orthopedagogen.

 

***

Helpdesk Brusano

Brusano, een pluralistische en bicommunautaire dienst voor coördinatie en ondersteuning van professionelen in de eerstelijnszorg, heeft een helpdesk geactiveerd voor professionelen die betrokken zijn bij de begeleiding van patiënten en voor patiënten en hun naaste familieleden die doorverwezen werden door een professionele zorgverlener.

 

*** 

 

Hermesplus wenst hulpverleners en hulpvragers te ondersteunen die beeldbellen willen gebruiken ter preventie van covid19

 

Met de heropflakkeringen van covid19 zijn face-to-face contacten tussen hulpverlener en hulpvrager niet altijd mogelijk.  In een aantal situaties kunnen de noodzakelijke contacten met de hulpverlener verder gezet worden via “beeldbellen”.  Maar sommige hulpvragers beschikken niet altijd over de nodige infrastructuur (laptop, internet,…) of kennen de toepassingen van dit communicatiemiddel nog niet goed.

Hermesplus wil daarom de hulpverleners ondersteunen die beeldbellen willen gebruiken bij de hulpvragers met een psychische kwetsbaarheid die niet over de mogelijkheden (infrastructuur of kennis) beschikken.

 

Hoe ?

 • We hebben enkele laptops die we via de hulpverlener ter beschikking kunnen stellen voor hulpvragers met een psychische kwetsbaarheid.

 • Via een korte video in het Frans, Engels, of Nederlands bieden we de hulpvrager een eenvoudige uitleg over hoe beeldbellen veilig wordt gebruikt.  Deze video bezorgen we aan de hulpverlener via mail of is te bekijken op onze website www.hermesplus.be.  De hulpverlener kan deze video dan - indien nodig - met de persoon overlopen.    

 • Voor de hulpverlener hebben we tevens een overzichtelijke digitale brochure  over het gebruik van beeldbellen in hulpverlening.  

 • Als hulpverlener participeer je aan het wijkoverleg “GGZ– signaalfunctie”  of ben je werkzaam in de activiteitenzone van het netwerk Hermesplus (gemeente Anderlecht, Sint-Joost-ten Node,  1000 Brussel, Laag-Molenbeek).

 • De video en brochure zijn gratis verkrijgbaar.  Voor de laptop vragen we een waarborg van 100 euro die terug betaald wordt aan de hulpverleningsinstantie aan het einde van het traject

 • In overleg met de hulpverlener die van deze dienstverlening een gebruik wil maken, wordt telkens een traject op maat gemaakt naar gebruiksduur, of bijkomende vragen.  U kan hiervoor terecht via mail  marcelline.gakunu@hermesplus.be, Mobile : 0475 74 17 57

 • Dit project wordt gerealiseerd met de steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, in het kader van de de cruciale rol van de eerste lijn in de COVID-19 crisis.

 

***


Oproep naar getuigenissen: Beïnvloedt de coronacrisis de kwaliteit van de zorg die je krijgt?

UilenSpiegel wil graag weten welke invloed de coronacrisis heeft op je psychisch welzijn en op de hulp die je krijgt op vlak van geestelijke gezondheid. Beïnvloedt de coronacrisis de kwaliteit van de zorg die je krijgt? Kan je (nog) ergens terecht met je (toegenomen) klachten? Zie je je psychiater of psycholoog nog? Ben je weggestuurd uit een psychiatrische afdeling omdat er plaats moest worden gemaakt voor coronabedden? Hoe word je na je ontslag opgevolgd? Hoe verloopt de zorg op de afdeling waar je verblijft? Hoe word je nu begeleid door je mobiel team?...

Meer info hier.

 

INFORMATIE VOOR PROFESSIONALS (en verenigingen)

 

Op vraag van de Brusselse Kabinetten bevoegd voor Bijstand aan Personen en Gezondheid, sturen wij u hieronder de link van IRISCARE die u toelaat de omzendbrieven te raadplegen ter bestemming van de door de GGC erkende diensten.
http://www.iriscare.brussels/nl/professionals/info-voor-de-professionals/omzendbrieven/
 
U vindt er de omzendbrieven COVID-19 met herhaling van de door de Overheid vastgelegde instructies.
 
De laatste aanpassingen:
  

***

Veerkracht voor Brusselse zorgprofessionals

veerkracht

Huis voor Gezondheid vzw heeft sinds vorige vrijdag een nieuw project gelanceerd: een gratis zorgaanbod voor zorgprofessionals. Het is een divers en zinvol aanbod die ze kosteloos aanbieden om de zorgverleners te ondersteunen tijdens de COVID 19 crisis. Zie hieronder voor meer info (zie bijlage voor de flyer en affiche) : 

Hierbij het volledige overzicht van het aanbod voor zorgprofessionals om hun veerkracht op te krikken : 

Op de website van Huis voor Gezondheid vindt u:

 

***

Telefoonlijn voor psychologische ondersteuning voor de professionals van de Brusselse non-profit verenigingen

 

De Associatie in Brussel voor Beter Evenwicht tijdens Tewerkstelling (ABBET) opent een (tweetalige) telefonische lijn voor psychologische ondersteuning bestemd voor de professionals van de Brusselse non-profit verenigingen van maandag tot vrijdag van 13u tot 17u vanaf 4 mei 2020 : Tel. nummer: 02 227 69 26

De bedoeling is om naar u te luisteren en om uitwisseling te bevorderen, dit om afstand te kunnen nemen met uw beroepservaring.

 

***


De Zorgsamen (+getuigenissen gezocht)

Als je in de zorgsector werkt, geef je vandaag alles wat je hebt. Met hart en ziel, dag en nacht. Op dit platform vind je tips om goed voor jezelf te zorgen, veerkracht bij te tanken en je collega’s te ondersteunen. Ook voor professionele hulp kan je hier terecht. Zo houden we ons ook mentaal fit. Zo zijn we samen De ZorgSamen : https://www.dezorgsamen.be/

Getuigenissen gezocht voor De ZorgSamen wil graag getuigenissen publiceren: concrete verhalen van mensen op het terrein. Hoe laad jij je batterijen op? Waar put jij energie uit? Bij wie kan jij terecht voor een mentale opkikker? Hoe breng jij de tips van De ZorgSamen in de praktijk? Met die verhalen recht uit de praktijk willen we anderen inspireren om mentaal fit te blijven en het vol te houden.

 

*** 

Hermesplus wenst hulpverleners en hulpvragers te ondersteunen die beeldbellen willen gebruiken ter preventie van covid19

 

 

Met de heropflakkeringen van covid19 zijn face-to-face contacten tussen hulpverlener en hulpvrager niet altijd mogelijk.  In een aantal situaties kunnen de noodzakelijke contacten met de hulpverlener verder gezet worden via “beeldbellen”.  Maar sommige hulpvragers beschikken niet altijd over de nodige infrastructuur (laptop, internet,…) of kennen de toepassingen van dit communicatiemiddel nog niet goed.

Hermesplus wil daarom de hulpverleners ondersteunen die beeldbellen willen gebruiken bij de hulpvragers met een psychische kwetsbaarheid die niet over de mogelijkheden (infrastructuur of kennis) beschikken.

 

Hoe ?

 • We hebben enkele laptops die we via de hulpverlener ter beschikking kunnen stellen voor hulpvragers met een psychische kwetsbaarheid.

 • Via een korte video in het Frans, Engels, of Nederlands bieden we de hulpvrager een eenvoudige uitleg over hoe beeldbellen veilig wordt gebruikt.  Deze video bezorgen we aan de hulpverlener via mail of is te bekijken op onze website www.hermesplus.be.  De hulpverlener kan deze video dan - indien nodig - met de persoon overlopen.    

 • Voor de hulpverlener hebben we tevens een overzichtelijke digitale brochure  over het gebruik van beeldbellen in hulpverlening.  

 • Als hulpverlener participeer je aan het wijkoverleg “GGZ– signaalfunctie”  of ben je werkzaam in de activiteitenzone van het netwerk Hermesplus (gemeente Anderlecht, Sint-Joost-ten Node,  1000 Brussel, Laag-Molenbeek).

 • De video en brochure zijn gratis verkrijgbaar.  Voor de laptop vragen we een waarborg van 100 euro die terug betaald wordt aan de hulpverleningsinstantie aan het einde van het traject

 • In overleg met de hulpverlener die van deze dienstverlening een gebruik wil maken, wordt telkens een traject op maat gemaakt naar gebruiksduur, of bijkomende vragen.  U kan hiervoor terecht via mail  marcelline.gakunu@hermesplus.be, Mobile : 0475 74 17 57

 • Dit project wordt gerealiseerd met de steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, in het kader van de de cruciale rol van de eerste lijn in de COVID-19 crisis.

 

 

 

***

 

 Helpdesk Brusano

Brusano, een pluralistische en bicommunautaire dienst voor coördinatie en ondersteuning van professionelen in de eerstelijnszorg, heeft een helpdesk geactiveerd voor professionelen die betrokken zijn bij de begeleiding van patiënten en voor patiënten en hun naaste familieleden die doorverwezen werden door een professionele zorgverlener.

***


Vivel

VIVEL is het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn dat sinds 1 mei 2019 erkend en gefinancierd wordt door de Vlaamse Overheid als partnerorganisatie voor de eerste lijn. 
Samen met alle actoren van de eerste lijn wil VIVEL de gezondheid en het welzijn van elke burger in Vlaanderen en Brussel verbeteren : https://www.vivelverbindt.be/

***


Coronavirus : de Kamer keurt de uitbreiding goed van het overbruggingsrecht

Denis DUCARME : “Alle getroffen zelfstandigen zullen kunnen genieten van een uitkering

In dit persbericht worden psychologen expliciet genoemd onder de zorgprofessionals die een vervangingsinkomen kunnen aanvragen.

Om dit inkomen aan te vragen, is de voorwaarde een volledige stopzetting van de activiteit van ten minste 7 dagen in een maand (maar het is toegestaan om noodsituaties te ontvangen - niet gedefinieerd).

Dit betekent dat de volledige onafhankelijke psycholoog (inclusief de eerstelijns psycholoog) die de andere dagen de patiënten blijft ontvangen, toch van deze hulp kan profiteren.

Het is dus niet nodig dat de psycholoog zijn activiteit volledig stopzet!

Voor complementaire zelfstandige psychologen is het, omdat elk geval anders is, beter dat zij hun eigen informatie krijgen van hun verzekeringsmaatschappij.

***

 

Enkele tips voor efficiënte chathulpverlening

Enkele tips voor efficiënte chathulpverlening : Veel hulpverleners maken, vaak uit (tijdelijke) noodzaak, de overgang naar chat- of mailhulpverlening. Die stap is geen evidentie - een online gesprek verloopt anders dan een face-to-face gesprek of zelfs een telefoongesprek. Bij de Zelfmoordlijn hebben we doorheen de jaren een pak ervaring opgedaan met online hulpverlening. Daarom delen ze graag enkele tips.

 

***


Tips rond online werken

***


Kwetsbare mensen bereiken in tijden van corona

Hoe blijf je als sociaal werker en hulpverlener in deze tijd mensen in een kwetsbare positie bereiken? Hoe pas je je werking aan? Steunpunt mens en samenleving bundeld voor jou inspirerende initiatieven en nuttige informatiebronnen. Hieronder een eerste reeks.

***


‘Psychologische hulp vanop afstand om mensen met paniek- en angstklachten zo goed mogelijk op te vangen’

De coronacrisis heeft een belangrijke psychologische impact op veel mensen. Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen, betaalt minister van Volksgezondheid Maggie De Block nu videoconsultaties bij een geconventioneerde klinisch psycholoog of orthopedagoog terug.

Minister De Block: “De terugbetaling van psychologische hulp vanop afstand heeft een dubbel doel. We willen mensen helpen die kampen met angst- en paniekklachten als gevolg van de coronacrisis. Maar willen ook dat mensen die al naar de psycholoog gingen hun behandeling kunnen blijven voortzetten, zonder dat ze zich fysiek moeten verplaatsen.” 

Om dat mogelijk te maken, hebben het Riziv en de FOD Volksgezondheid de terugbetalingsconventie aangepast. Fysieke aanwezigheid is niet langer verplicht: klinisch psychologen en orthopedagogen kunnen nu videoconsultaties houden met hun patiënten.

Ook de voorwaarden rond verwijzing zijn versoepeld: naast huisartsen mogen preventie- en bedrijfsartsen nu mensen verwijzen naar een klinisch psycholoog of een orthopedagoog. Een papieren verwijsvoorschrift is niet langer noodzakelijk. Elke traceerbare verwijzing is toegestaan, bijvoorbeeld ook een sms of mail.

‘Voor jong en oud’

Het proefproject rond de terugbetaling van psychologische zorg in de eerste lijn richt zich tot 18- tot 65-jarigen. Minister De Block wil dat zo snel mogelijk uitbreiden naar álle leeftijden. “Iedereen moet toegang hebben tot laagdrempelige psychologische hulp in deze crisis”, aldus de minister. “De federale regering buigt zich hier nu over en zal zo snel mogelijk een beslissing nemen.”

De andere voorwaarden binnen de conventie blijven dezelfde. Wie psychologische zorg krijgt binnen het kader van de conventie, heeft recht op in het totaal maximaal acht sessies per jaar. Het remgeld voor de patiënt bedraagt €11,2 per sessie of € 4 voor mensen met recht op een verhoogde tegemoetkoming.

Eens de coronacrisis bedwongen is, zal de federale regering de aanpassingen aan de terugbetalingsconventie evalueren en al dan niet bijsturen.

Meer info

Burgers die meer informatie willen over de terugbetaling van psychologische hulp in de eerste lijn kunnen contact opnemen met hun huisarts of de arbeids- of preventiearts op het werk. Klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen kunnen aankloppen bij de overheid via info-psy@health.fgov.be of bij het netwerk geestelijke gezondheidszorg in hun regio.

Terugbetaling eerstelijnspsychologische zorg

De conventie rond de terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg ging een jaar geleden van start: 18- tot 65-jarigen kunnen sindsdien rekenen op terugbetaalde hulp door een geconventioneerde klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog. Dat geldt voor vaak voorkomende psychische problemen zoals angst, depressie of problematisch alcoholgebruik. Mensen hebben recht op maximaal 8 sessies per jaar, na verwijzing door een huisarts. Per sessie betaalt de patiënt € 11,2 uit eigen zak, wie recht heeft een verhoogde tegemoetkoming € 4. De rest van het bedrag krijgt klinisch psycholoog of orthopedagoog rechtstreeks van de overheid.

Het project geldt als de cruciale eerste stap op weg naar de terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg voor álle burgers.

Maatregelen omwille van Covid-19 voor de organisatie en terugbetaling van eerstelijnspsycho- logische zorg bij klinisch psychologen/klinisch orthopedagogen.

***

 

Platform "KLPPV - Klinisch psychologen en pedagogen Vlaanderen - bezorgd om corona"

Geachte,

De corona-crisis hakt genadeloos in op het bereikbare GGZ-aanbod.

Heel wat patiënten zagen zorg wegvallen, heel wat praktijken sluiten de deuren, heel wat actoren zijn erg moeilijk te bereiken.

Voor U wordt het erg lastig om mensen door te verwijzen. Om het nog resterende aanbod voor wat betreft psychologische begeleiding of therapie nog te vinden.

In die context ontstond dit schrijven.

Wij contacteren U in naam van de “Facebookgroep klinisch psychologen en pedagogen Vlaanderen”; het platform met het grootste bereik dat momenteel beschikbaar is. Dit platform is toegankelijk voor alle klinisch psychologen en pedagogen in Vlaanderen via https://www.facebook.com/groups/KLiPPV.corona/ 

Wat kunnen we voor U betekenen ? 

Zoekt U een psycholoog die nog werkt en ook effectief plaats heeft om Uw patiënt met nood aan zorg te helpen volstaat het ons te mailen op het e-mailadres info@klippv.be

U geeft via mail gewoon kort aan, met respect voor het beroepsgeheim vanzelfsprekend, over welke zorgnood het gaat:
-    online, face-to-face-contact, telefonisch
-    schets van de problematiek
-    regio waarin U zoekt. 

Meld ons duidelijk op welk e-mailadres U een antwoord wenst te ontvangen. Wij gaan dan voor U op zoek en bezorgen U zo snel als enigszins mogelijk doorverwijsmogelijkheden via mail.

Uiteraard kan u deze mail steeds verspreiden naar andere actoren in het psychosociale veld.

***