fr nl

OPGG

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad

lijst van nuttige adressen

Op de website van geestelijkgezond.brussels is er een lijst waar u psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen, diensten voor geestelijke gezondheidszorg en andere diensten van gezondheidszorg kunt vinden. 

Nieuws voor gezondheidswerkers

OPROEP VOOR SOCIAAL-MEDISCHE VRIJWILLIGERS USPR HONGERSTAKING

Aan de dokters, verpleegsters, psychologen, sociale werkers… die bereid zijn om - opnieuw - hun tijd en energie in te zetten,

 

Hallo allemaal,

 

DE SITUATIE

Zoals u wellicht weet, startte z’on 450 migranten zonder papieren sinds 23 mei een hongerstaking op 3 verschillende plaatsen: Begijnhofkerk, ULB, VUB (adres te vinden op de internet link hieronder)

Na meer dan 15 dagen hebben wij vanuit medisch oogpunt een kritieke fase bereikt en de stakers doen regelmatig beroep op de MUG en andere ambulances, waardoor het systeem - dat al uitgeput is - onder druk komt te staan en een adequate follow-up niet mogelijk is.

 

DE BEHOEFTE

Aangezien al onze middelen reeds overbevraagd zijn door de covid, kan DvdW in dit stadium de permanente medische coördinatie van dit opvolgwerk niet op zich nemen. Maar met de hulp van de Federatie van Medische Centra (FMM) proberen wij alle mensen – verpleegkundigen, artsen maar ook niet-medisch opgeleidde vrijwilligers - te mobiliseren en te steunen die, ondanks hun grote vermoeidheid, bereid zouden zijn een handje toe te stekken door één of twee uur - of meer... - op de verschillende plaatsen aanwezig te zijn.

 

DE OPROEP

Er is dringend behoefte aan artsen, verplegers, enz. -maar ook vrijwilligers die kunnen instaan voor de sociale, psychologische en medische omkadering- om de toestand van de 450 stakers zo goed mogelijk te kunnen volgen door hun parameters minstens om de 2 dagen op te nemen, maar ook om de mensen te volgen die bijzondere pathologieën vertonen en om met de mensen die een meer kritieke pathologie vertonen te overleggen om met hen "de voortzetting van de operaties" te overwegen.

 

Met de hulp van het Rode Kruis en zijn eerste-hulpverleners, de steun van een FMM-arts in het Begijnhof, medische referenten ter plaatse en een socio-medische coördinatrice, hebben wij uw hulp nodig om de stakers te begeleiden.

 

Bij gebrek aan een globale medische coördinatie, is het aan u om in alle autonomie op te treden, maar met de volgende steun

 

- Een telefoonnummer van de zorgcoördinator (die enkele uren per dag in het Begijnhof zal zijn, maar niet actief  

  op de andere sites) en medische verwijzers die beschikbaar zijn in geval van vragen. Cécile 0498 05 22 47

- Een telefoonr van de socio-medische coordinatrice Sarah 0499 42 44 48

- Voor medische vragen en urgenties de steun van Dokter Rita (0490 56 52 15) en Michel Roland (0477 87 60 02) die een medische expertise hebben in de opvolging van hongerstakingen (+ Whatsapp groep)

- Een interventieprotocol in bijlage

- Een video en wetenschappelijke documenten van artsen die hier ervaring mee hebben, terug te vinden hier Présence Médicale Bénévole Grèvistes - Google Sheets  zie bladwijzer « INFO »

- Basis medisch apparatuur en geneesmiddelen ter plaatse

- Medische referenten onder de stakers om u te verwelkomen, kort opgeleid in de medische opvolging van de staking en in het nemen van parameters (zie contactgegevens in de google sheet)

- Een logboek ter plaatse om de interventies per stakingsplaats op te volgen

- Een medisch dossier (nog te doen) en een parameter follow-up sheet voor iedere hongerstaker

 

DOET U MEE ?

Niets is eenvoudiger: ga naar deze link Présence Médicale Bénévole Grèvistes - Google Sheets om u in te schrijven op de tijden die u het beste uitkomen: onderaan de link vindt u de bladwijzer met de verschillende plaatsen. In de bladwijzer vindt u het ADRES, de contactgegevens etc.: klik op de bladwijzer om de plaats te kiezen waar u heen wilt gaan in en vul vervolgens de tijden in waarop u zou willen gaan in de kolom van de datum waarop u beschikbaar kunt zijn. Laat er ook uw naam GSM nummer en mailadres achter, zodat wij uw verder kunnen informeren van de stand van zaken.

 

TER PLAATS

De woordvoerders, de zorgcoördinator (in het Begijnhof) en de leden van het Rode Kruis, zullen u het basisprotocol laten zien, het medisch dossier van elke persoon (dat voor het grootste deel nog geschreven wordt) en een logboek dat de mensen die u voorgingen ingevuld zullen hebben en dat u uitgenodigd zult worden in te vullen.

Neem ook uw medische apparatuur mee indien u kan.

 

Voor vragen : per e-mail op sarah.melsens@medecinsdumonde.be

 

Bij voorbaat hartelijk dank!!!

 

Sarah Melsens

Chargée de Plaidoyer Aide Médicale Urgente – Bruxelles

Advocacy Officer Dringende Medische Hulp – Brussel


Rue du Botanique 75 – 1210 Bruxelles / Kruidtuinstraat 75 - 1210 Brussel

T : +32 (0)2 225 43 18

GSM : +32 (0)467 819 672

***

DE FORENSISCHE PSYCHIATRIE: PRAKTIJKEN, VISIES EN ORGANISATIEMODELLEN VAN DE ZORG

 

Internering is een veiligheidsmaatregel. De huidige wet legt de nadruk op het bieden van aangepaste en adequate zorg aan geïnterneerde personen, maar wil tegelijkertijd ook de bescherming van de maatschappij garanderen. De voorbije jaren is een uitgebreid zorgaanbod ontwikkeld om te kunnen beantwoorden aan de fundamentele behoeften van geïnterneerde personen. Zij vormen immers een kwetsbare doelgroep, met complexe problemen op psychiatrisch, criminologisch en maatschappelijk vlak.

Ondanks de geleverde inspanningen is er nog heel wat werk voor de boeg als we deze ambitieuze doelstellingen effectief willen kunnen realiseren. Het is immers zo dat sommige geïnterneerde personen nog onvoldoende toegang hebben tot de zorgvoorzieningen waarop zij eigenlijk aanspraak zouden moeten kunnen maken. Er moet dan ook niet alleen verder ingezet worden op het beschikbare zorgaanbod, maar eveneens op de kwaliteit ervan. Met dit fundamentele recht op zorg als uitgangspunt, zal tijdens het colloquium de aandacht vooral uitgaan naar enkele zorgmodellen die een open en kwaliteitsvolle zorg willen aanbieden.

Het doel is hierbij om de deelnemers hulpmiddelen aan te bieden die betrekking hebben op de zorg voor de forensische doelgroep. De Europese sprekers zullen de specificiteit van de Ierse en Finse modellen toelichten. Ook de mobiele intensifiëringsmodellen FHIC (Forensic High and Intensive Care) en de mobiele zorg gebaseerd op het FACT model (Flexible Assertive Community Treatment) zullen aan bod komen. Tot slot wordt een moment voorzien voor discussie en het uitwisselen van ervaringen tussen de sprekers en een panel samengesteld uit professionelen werkzaam in de Belgische gezondheidszorg. Zo krijgt u de gelegenheid om de voorgestelde modellen te koppelen aan de forensische zorg/zorgmodellen in uw praktijk.

Meer informatie en inschrijving

 

***

Overzicht Mobiele Teams psychiatrische zorg 2021

mobiele teams

Ons Platform heeft zojuist een overzicht gepubliceerd van de teams die mobiele psychiatrische zorg aanbieden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze diensten zijn hoofdzakelijk bestemd voor volwassenen van 18 jaar en ouder. Sommige diensten aanvaarden jongeren vanaf de leeftijd van 16 jaar.
Als u een papieren versie van de gids wenst te ontvangen, kunt u ons een e-mail sturen.

***

Kijkstages

 

Het Kenniscentrum WWZ, Bru-stars Crosslink en eerstelijnszone Bruzel wil medewerkers binnen de hulpverlening in Brussel aanmoedigen om een kijkje te nemen in elkaars werkveld en elkaar op deze manier beter leren kennen. Hiervoor organiseren we Kijkstages.

Met Kijkstages beogen we een kennismaking tussen organisaties en/of sectoren door een echte onderdompeling in elkaars werkveld. Het gaat om een korte meeloopstage van een dag met als uiteindelijke doel de samenwerking te bevorderen, expertise bij medewerkers te vergroten en samen te komen tot betere zorg.
Deze Kijkstages zijn gericht op medewerkers in het brede landschap van welzijn, wonen en zorg.

De inschrijvingen voor de kijkstages 'Bij een ander' editie 2021 zijn geopend (voor organisaties die hun deuren wensen te openen).

We hopen van harte dat we elkaar dit najaar zonder enige beslommeringen kunnen bezoeken. Dat wil zeggen dat we al voorzichtig op zoek gaan naar organisaties die tussen september en december 2021 hun deuren willen openzetten voor de kijkstages 'Bij een ander'. Mogen wij op jullie deelname als gastorganisatie rekenen? Zo ja, dan kunnen jullie je inschrijving op volgend formulier invullen.

Half juni verzamelen we dit volledige aanbod op onze website en kunnen geïnteresseerde hulpverleners hun drie voorkeuren voor een Kijkstage plaats doorgeven. We matchen de bezoekers met de gastorganisaties op basis van hun doorgegeven voorkeur. Zoals tijdens de vorige edities krijgen werknemers van organisaties die de deuren openen als gastorganisatie, voorrang in het kiezen van hun Kijk(buis)stage.
De bezoeken aan elkanders organisatie kunnen dan plaatsvinden tussen september en december 2021. Als organisatie kan je zelf beslissen welke invulling je geeft aan deze dag.

Meer info: https://bijeenander.brussels/