fr nl

OPGG

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad

lijst van nuttige adressen

Op de website van geestelijkgezond.brussels is er een lijst waar u psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen, diensten voor geestelijke gezondheidszorg en andere diensten van gezondheidszorg kunt vinden. 

OPGG nieuws

0800/1234.1: de nieuwe hulplijn voor geestelijke gezondheid

 

 

ligne d'entraide

Het Platform heeft een hulplijn voor geestelijke gezondheid opgezet die vanaf begin Juli operationeel zal zijn.
Via dit gratis nummer zullen vrijwilligers die zich met geestelijke gezondheid bezighouden, 7 dagen per week van 18 tot 21 uur beschikbaar zijn om naar u te luisteren.

0800/1234.1 is gratis en 100% anoniem.

***

 

Overzicht Mobiele Teams psychiatrische zorg 2021

mobiele teams

Ons Platform heeft zojuist een overzicht gepubliceerd van de teams die mobiele psychiatrische zorg aanbieden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze diensten zijn hoofdzakelijk bestemd voor volwassenen van 18 jaar en ouder. Sommige diensten aanvaarden jongeren vanaf de leeftijd van 16 jaar.

Als u een papieren versie van de gids wenst te ontvangen, kunt u ons een e-mail sturen

 

***

 

Vrouwendag: een reeks filmpjes over de leefwereld van vrouwen die legale of illegale middelen gebruiken en de hulpverleensters die hen begeleiden, geproduceerd door de Coördinatie Verslavingen van het Brussels Platform voor Geestelijke Gezondheid.

 journée des femmes

Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag op 8 maart 2021 maakte de Coördinatie Verslavingen van het Brussels Platform voor Geestelijke Gezondheid een reeks filmpjes aan over de realiteit van vrouwelijke gebruikers van legale of illegale middelen en van de hulpverleensters die hen begeleiden.

Vanuit verschillende gezichtspunten wordt hun complexe realiteit vastgelegd en zichtbaar gemaakt. De filmpjes van deze interviews zijn te bekijken op ons YouTube-kanaal (in het Frans) : Journée de la Femme 2021 - YouTube

Ze zullen ook worden verspreid via onze partnernetwerken. 

Zie hier het persbericht.

***

 

 

Samenvatting van de resultaten van twee Brusselse bevragingen, uitgevoerd door het OPGG:

enquêtes

 1. De opiniepeiling onder professionals in de verslavingszorg en de geestelijke gezondheidszorg over de impact van de eerste coronagolf op hun activiteiten en hun geestelijke gezondheid.

  Dit onderzoek werd uitgevoerd tussen mei en eind juli 2020 met in totaal 215 respondenten, waarvan 173 professionals uit de geestelijke gezondheidszorg en 42 uit de verslavingszorg.  Het onderzoek had betrekking op de zorg, de symptomatologie, de perceptie van de hulpverleners en de innovatieve praktijken en vergeleek deze voor, tijdens en na de lockdown bij professionals (psychiaters, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, enz.) in de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg (dagcentra, initiatieven voor beschut wonen, gespecialiseerde consultaties verslavingszorg, enz.) Deze opiniepeilingen hadden als tweeledig doel de evolutie te bestuderen van de praktijken van het zorgpersoneel dat zorgt voor een populatie van volwassenen met psychische gezondheids- en/of verslavingsproblemen en, de effecten op de geestelijke gezondheid van het zorgpersoneel zelf tijdens en na de lockdownperiode (13 maart - 28 mei 2020) in kaart te brengen.

De bevraging heeft de volgende punten aan het licht gebracht:

 

 • Over het geheel genomen hebben de bevraagde professionals de indruk dat het aantal patiënten in de zorg weliswaar afnam tijdens de lockdown, maar dat hun aantal nadien is toegenomen. 87% van de bevraagden is van mening dat dit aantal tussen maart 2020 en juli 2020, toen de bevraging werd afgesloten, toegenomen of sterk toegenomen is.
 • Symptomatische verschijnselen zoals angststoornissen, depressie en problematisch gebruik, met name van alcohol, nemen toe.
 • Niet alle professionals kregen in dezelfde mate te maken met de gevolgen van de lockdown. De impact van de crisis verschilt naargelang hun diensten open bleven of de contacten met hun cliënten al dan niet face-to-face gebeurden. Sommige categorieën professionals ondervonden meer stress dan andere. In deze crisis hadden straathoekwerkers verhoudingsgewijs het meest last van stress, gevolgd door psychologen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers en psychiaters.


  2. De bevraging onder gebruikers of ex-gebruikers van ambulante of residentiële geestelijke gezondheidszorg tijdens en na de eerste lockdown

 

Deze bevraging vond plaats van midden juni 2020 tot eind juli 2020 en werd uitgewerkt door Interface, de gebruikers- en naastengroep van het Platform. 109 mensen namen deel deze bevraging, bijna evenveel vrouwen als mannen, waarvan meer dan de helft (53%) ouder was dan 50 jaar. In de enquête werd de gebruikers gevraagd naar hun gevoelens over de eerste lockdown en de moeilijkheden die zij in deze periode hebben ondervonden, en ook naar hun verwachtingen bij het opheffen van de lockdown.

 

De bevraging heeft de volgende punten aan het licht gebracht:

 

 • De lockdown werd door vrouwen en mannen anders beleefd. Drie keer zoveel vrouwen (27%) als mannen meldden last te hebben gehad van eenzaamheid. Vrouwen hebben ook meer stress ervaren dan mannen. Zij maakten zich ook meer zorgen over de gevolgen van deze gezondheidscrisis voor hun geestelijke gezondheid en hun toekomstige sociale situatie.
 • De meeste gebruikers onderhielden "virtueel” contact (via telefoon of internet) met hun netwerk (vrienden, familie, lotgenoten, verenigingen, enz.). De meesten leken geen bijzondere moeilijkheden te hebben ondervonden bij het gebruik van de nieuwe communicatiemiddelen.

Over het geheel genomen zijn de patiënten ook van mening dat de werking van instellingen vrij goed was, of zelfs zeer goed. Voor wat betreft het verplegend personeel is deze indruk nog positiever. Tot slot blijkt dat de belangrijkste oorzaken van moeilijkheden die gebruikers ondervinden, te vinden zijn in veranderingen in de relationele referentiepunten die hun dagelijks leven kenmerken.

Naar het persbericht over de bevragingen.

 

 ***

 

Over de vertoningen van"La Forêt de mon père"met daaropvolgend debat

 foret de mon père

 

Ter gelegenheid van de week van de geestelijke gezondheid organiseerde het OPGG twee gratis vertoningen met debat van de film "La Forêt de mon père" in de Cinéma Aventure in Brussel, volgens de geldende hygiënemaatregelen.  “La Forêt de mon père” is een dramatische film die het verhaal vertelt van een bescheiden maar hecht gezin dat plotseling wordt overweldigd door de psychologische aandoening van de vader.

De vertoningen en debatten werden gehouden in aanwezigheid van de regisseur Véro Cratzborn en een panel bestaande uit Frédérique Van Leuven, psychiater in het Psychiatrisch Centrum Saint-Bernard in Manage en het Mobiele Crisisteam van de Région du Centre (Henegouwen), Prof. Véronique Delvenne, diensthoofd van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het Universitair Ziekenhuis Koningin Fabiola - UKZKF, en Karin Van der Straeten, medewerker van de algemeen afgevaardigde voor de Rechten van het Kind van de Federatie Wallonië-Brussel. Het debat werd gemodereerd door David Lallemand, communicatieadviseur en projectmanager voor de algemeen afgevaardigde voor de Rechten van het Kind van de Federatie Wallonië-Brussel.

foret de mon père

De deelnemers aan deze twee vertoningen en debatten verkregen hun plaatsen via wedstrijden die door verscheidene mutualiteiten werden georganiseerd of rechtstreeks bij het OPGG. De deelnemerslijst voor beide avonden was volledig. Tijdens het debat konden de deelnemers vragen stellen of hun mening geven over de film.

Kinderen zijn vaak de eerste getuigen van het lijden van hun ouders. Het is moeilijk voor hen om uit te drukken wat ze doormaken en ze hebben moeite om gehoord te worden. De uitwisselingen met de sprekers en de zeer diepgaande getuigenis van de regisseur hebben het mogelijk gemaakt om de leefwereld van jongeren die opgroeien met ouders die psychisch lijden, beter te vatten. 

Het OPGG wil Vero Cratzborn, het productiebedrijf IOTA Production, Frédérique Van Leuven, Prof. Véronique Delvenne, Karin Van der Straeten, David Lallemand en het team van Cinéma Aventure bedanken voor hun medewerking en engagement tijdens deze twee avonden. 

foret de mon père

 

 ***

Twee nieuwe communicatiekanalen voor het OPGG

 

 

newsflash 2

Het OPGG stelt twee nieuwe communicatiekanalen voor je beschikbaar: een Twitter-pagina en een Facebook-pagina waar je  interessante artikelen, vacatures en nieuws over het OPGG en de geestelijke gezondheidszorg kunt vinden. Voel je vrij om je te abonneren op onze Twitter-account en "like" onze Facebook-pagina! 

Op Twitter: @PfcsmO

Op Facebook: PfcsmOpgg (niet te verwarren met "Brussellovessantementale", de Facebook-pagina van het initiatief van de Interface-groep van het OPGG). Hou er rekening mee dat je lid moet zijn van Facebook om toegang te krijgen tot de pagina.

Ter herinnering, onze maandelijkse nieuwsbrief bevat al het nieuws van het OPGG alsook van de sector van de geestelijke gezondheidszorg. Al deze informatie is ook beschikbaar op onze website. Je kan je via volgende link inschrijven op de nieuwsbrief: http://pfcsm-opgg.be/actual

Eind september 2018 lanceerde het OPGG een "newsflash". Deze informatie wordt één keer per week per e-mail verstuurd naar iedereen die op de hoogte wenst te blijven van evenementen in Brussel. Als je de newsflash wenst te ontvangen, aarzel dan niet om je aanvraag te registreren bij Anne-Sophie De Macq: as.dm@pfcsm-opgg.be.

 

***

Het OPGG lanceert PlugIn', de Cel Vrijwilligerswerk in GGZ

 

cellule volo

 

Het Platform werkt sinds een aantal maanden aan de ontwikkeling van een ​​‘Cel Vrijwilligerswerk’ voor gebruikers en naasten uit de Geestelijke Gezondheidszorg.

Deze cel is bedoeld om - via het engagement van professionele partners - mogelijkheden tot vrijwilligerswerk te bieden binnen hun structuren. Met de bedoeling dat gebruikers en naasten hun activiteit kunnen uitoefenen in een omgeving, die hen accepteert met hun kwetsbaarheden en met oog voor hun sterke punten.

De lancering van deze cel werd uitgesteld ten gevolge van de moeilijkheden die inherent zijn aan de coronavirus crisis, die we de afgelopen maanden hebben meegemaakt.

Deze periode van lockdown werd ten volle benut en stelt ons in staat om u vandaag PlugIn' te presenteren, de website waarop toekomstige vrijwilligers zich kunnen registreren en waarmee partners die vrijwilligerswerk aan gebruikers en naasten willen aanbieden, om daar een aankondiging te plaatsen.

Op PlugIn' vindt u ook informatie over het algemene kader van het project, over vrijwilligerswerk en hulpmiddelen met betrekking tot vrijwilligerswerk, of het nu een hulpmiddel is om vrijwilligers beter te begeleiden, of een tool om een ​​gebruiker te helpen bij het vinden van vrijwilligerswerk, enz.

Het Overlegplatform zal binnenkort - indien de omstandigheden in de huidige context het ons toelaten - infosessies in zijn gebouwen organiseren.

We kunnen ook deze infosessies binnen uw structuren organiseren voor uw gebruikers, maar ook voor uw team.

Geïnteresseerd? U kan gerust met ons contact opnemen via mail op het adres plugin@pfcsm-opgg.be of op het nummer 02/289.09.67.

 

***

 

Repertorium van de voorzieningen geestelijke gezondheidszorg in Brussel

 

répertoire sm

[30/03/20]

Het OPGG stelt zijn repertorium met de gegevens van alle diensten van de geestelijke gezondheidszorg van het Gebied Brussel-Hoofdstad ter beschikking. Deze lijst is zowel bestemd voor de Brusselse burger als voor gebruikers, naasten en professionals van de zorg- en welszijnssector: www.geestelijkegezondheid.brussels

Het is mogelijk om te zoeken via de postcode of via een sleutelwoord of tevens via een thema: praat- en lotgenotengroepen, verslaving, consultaties, dagcentra, huisvesting, ziekenhuis, OCMW en sociale coördinatie, kinderen en jongeren, mobiele teams, eerstelijnspsychologen…

Momenteel is het mogelijk dat er – omwille van de sanitaire crisis – een aantal diensten gesloten zijn of dat zij een begeleiding per telefoon of online organiseren. Aarzel niet om hen te contacteren voor meer info. 

Indien jullie ons een opmerking, een vergetelheid of een foutieve informatie, wensen te melden, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen via: info@pfcsm-opgg.be


De Cel Vrijwilligerswerk van het OPGG

Volontariat

 Zoals u het misschien al weet, ontwikkelt het Platform een ‘Cel Vrijwilligerswerk’ voor gebruikers en naasten uit de Geestelijke Gezondheidszorg.

Deze cel is bedoeld om - via het engagement van professionele partners - mogelijkheden tot vrijwilligerswerk aan te bieden binnen hun structuren. Met de bedoeling dat gebruikers en naasten hun activiteit kunnen uitoefenen in een omgeving, die hen accepteert met hun kwetsbaarheden en met oog voor hun sterke punten.

We wensen het vrijwilligerswerk uiteraard niet tot de GGZ te beperken.
Een aantal gebruikers en naasten verkiezen hun activiteit buiten de sector uit te voeren. Anderen zijn echter meer gerustgesteld binnen de GGZ, waar ze zich via hun activiteit kunnen ontplooien, en zich tegelijkertijd gesteund voelen als ze moeilijkheden ondervinden.
Daarom hebben wij de keuze gemaakt om binnen de Cel eerst het luik met de partners van de GGZ op te starten.

Zoals u zich wel herinnert hebben wij een paar maanden geleden een enquête gelanceerd om de impact van het vrijwilligerswerk op de structuren van de ggz te achterhalen, zowel op professioneel vlak als op het vlak van de gebruikers en naasten.

Uit de 43 organisaties die op onze enquête gereageerd hebben, zijn 65% van de professionele respondenten bereid om vrijwilligerswerk te organiseren, en enkele bieden het momenteel reeds aan.
Wat gebruikers en naasten betreft, wenst 90% vrijwilligerswerk te organiseren, zonder goed te weten waar ze in de praktijk terecht kunnen.
Uit de enquête blijkt ook dat velen van jullie een informatiesessie en hulpmiddelen met betrekking tot vrijwilligerswerk willen, of het nu een hulpmiddel is om vrijwilligers beter te begeleiden, of een tool om een gebruiker te helpen bij het vinden van vrijwilligerswerk, enz.

Onze Cel Vrijwilligerswerk ontwikkelt een website waar vrijwilligers en organisaties die vrijwilligerswerk voorstellen, met elkaar in contact kunnen gebracht worden.
Er zal binnen de Cel tijd gemaakt worden voor vrijwilligers die geen toegang tot het internet hebben.

Er zullen ook regelmatig infosessies georganiseerd worden op het Platform en in de geïnteresseerde organisaties, en dit zowel voor professionelen als voor gebruikers en naasten.

Aarzel niet om contact op te nemen met onze Cel Vrijwilligers via mail op volontariat@pfcsm-opgg.be of via ons telefoonnummer 02/289.09.67.

 

 

Schieve Niouz, de nieuwe tweetalige krant van het OPGG
Doe ons plezier en deel deze krant

schieve niouz

De krant Schieve Niouz is het nieuwe, driemaandelijkse en tweetalige (FR-NL) blad van het OPGG. De uitgave verschijnt in papieren versie en behandelt alle aspecten van de geestelijke gezondheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Schieve Niouz richt zich tegelijk tot gebruikers en hun naasten, professionals in de sociale zorgsector en het grote publiek. Het blad stelt zich tot doel geestelijke gezondheid uit de taboesfeer te halen en informatie te verstrekken. De slagzin? Deze krant is geen banaliteit! Het gaat over geestelijke gezondheid!

René Bartholemy, hoofd van het redactiecomité van Schieve Niouz, legt uit dat de naam van de krant het resultaat is van een denkoefening over de tweetaligheid van het blad. Ze wilden met het Brusselse dialect een brug slaan tussen beide talen. ‘Schieve’, betekent naast ‘scheef’, ook ‘een beetje gek’. ‘Niouz’ is dan weer een verbastering van het Engelse ‘news’ (‘nieuws’) om het Brussels te doen klinken.

René was vroeger informatica-ingenieur, maar moest zijn job opgeven wegens geestelijke gezondheidsproblemen. Na zijn herstel besloot René om hulpverlener te worden binnen het kader van wederzijdse hulp. Daarnaast werd hij lid van de groep Interface van het OPGG. Daar spraken de coördinatoren hem aan over hun plannen een krantje in het leven te roepen. Gezien zijn connecties en ervaring in de wereld van de pers – hij was voorheen al hoofdredacteur van twee fanzines – stemde hij ermee in de leiding te nemen over het redactiecomité van Schieve Niouz.

Benieuwd naar het resultaat? Van het eerste nummer van Schieve Niouz (oktober, november en december 2019) zullen 1.000 exemplaren worden gedrukt. De krant zal te vinden zijn op plaatsen met een link met geestelijke gezondheid (wachtzalen van psychiatrische ziekenhuizen, geestelijke gezondheidscentra, medische centra enz.). René Bartholemy vraagt de lezers om de exemplaren ter plaatse te laten liggen nadat zij ze hebben gelezen. Zo kan Schieve Niouz nog meer mensen bereiken.

Wenst u zelf een bijdrage te leveren? Dan kunt u contact opnemen met het redactiecomité van Schieve Niouz, via het e-mailadres info@schieveniouz.brussels. Elke geïnteresseerde vrijwilliger mag artikels of gedichten schrijven, tekeningen maken of ludieke elementen bijdragen. U kunt ook lid worden van het redactiecomité van Schieve Niouz.

Schieve Niouz zal ook online beschikbaar zijn via www.schieveniouz.brussels.

 

Luc Detavernier, de nieuwe afgevaardigde bestuurder van het OPGG

luc5

Luc Detavernier is sinds 1 oktober 2019 de nieuwe afgevaardigde bestuurder van het OPGG. Zo treedt hij in de voetsporen van Françoise Weil, die deze functie elf jaar lang bekleedde.

Luc Detavernier begon zijn professionele carrière in 1982 bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Gesterkt door zijn praktische ingesteldheid en kennis van de drie landstalen was hij steeds te vinden voor nieuwe uitdagingen. Doorheen zijn 32-jarige loopbaan kreeg hij tal van verantwoordelijkheden bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen. In 2014 nam hij een mandaat op als gezondheidsadviseur bij Brussels minister Didier Gosuin, die samen met Guy Vanhengel tot juli 2019 bevoegd was voor het Brusselse gezondheidsbeleid.

De hele ambtstermijn lang werkte Luc Detavernier aan de hervorming van geestelijke gezondheidsprojecten, zowel voor volwassenen als voor kinderen en jongeren. Daarbij plaatste hij overleg met en respect voor alle actoren en gebruikers centraal, en bood hij de ontwikkeling van vernieuwende programma's die een wezenlijke meerwaarde inhielden voor de actoren en de burgers alle kansen. Concreet droeg Luc Detavernier onder meer bij tot de uitbreiding van de welzijnsbevoegdheden na de 6e staatshervorming, de vooruitgang inzake de opvang in Brussel van patiënten met een dubbele diagnose in crisissituaties, de oprichting van een centrum voor psychosociale oncologie in Brussel, de creatie van nieuwe opvangplaatsen in de Psychiatrische Verzorgingstehuizen en beschutte woningen, de ondersteuning van nieuwe initiatieven, waaronder het Maison du Nord-Ouest, de gebruikers- en naastenverenigingen en de steun voor verenigingen actief rond preventie en de begeleiding van de meest kwetsbaren. Bij het Brusselse overlegplatform krijgt hij als opdracht een gestructureerd werkingskader te voorzien met duidelijke doelstellingen, om aan de verwachtingen van overheden en partners tegemoet te komen.

Hij legt daarbij de nadruk op de verdere ontwikkeling van de vaardigheden en het professionalisme die vereist zijn voor een goede samenwerking tussen de actoren, ten gunste van de gebruikers. De sleutels tot succes zijn voor hem onder meer waarden als respect, vertrouwen en nederigheid, als onmisbare ingrediënten voor geslaagde samenwerkingsprojecten met een hoge meerwaarde. “Ik wens de boot waarin we samen varen te versterken, elk lid van de bemanning te motiveren, ieders vaardigheden aan te scherpen en de nodige zeilen bij te zetten om de uitdagingen aan te gaan die de samenleving en de evoluties in onze sector ons voor de boeg leggen, en om samen koers te zetten naar nieuwe horizonten.”

 

Een terugblik op de avond Verruim je blik op de geestelijke gezondheid, gelegenheid van de werelddag van de geestelijke gezondheid op 10 oktober 2019

visuel NL

Op donderdag 10 oktober 2019 vierden we de werelddag van de geestelijke gezondheid. Voor die gelegenheid organiseerde het OPGG, bovenop de evenementen in Wallonië en Vlaanderen, voor het eerst een feestelijke en interactieve avond rond de thema's van stigmatisering en destigmatisering in de geestelijke gezondheid, onder de titel Verruim je blik op de geestelijke gezondheid.

Het gratis avondevenement was toegankelijk voor iedereen en bracht gebruikers, naasten, professionals en het grote publiek bijeen rond een korte theatervoorstelling van sympathisanten, gevolgd door een toespraak van de voorzitter van het OPGG, dr. Stefan Van Muylem. Ook dr. Eric Thys nam het woord en belichtte de stigmatisering van de geestelijke gezondheid in de media (Media en stigma, gebaseerd op zijn artikel Stigma rond schizofrenie en autisme in de Vlaamse dagbladen). Artikels over autisme in Nederlandstalige Belgische kranten zijn bijvoorbeeld doorgaans (erg) positief, terwijl schizofrenie geregeld in een erg negatief daglicht wordt gesteld, met een stigmatiserend effect tot gevolg.

Na de inleiding konden de deelnemers drie workshops volgen: een collageworkshop van de vzw Incontri (http://www.incontriasbl.be/) o.l.v. Caroline Fischer, een schrijfworkshop met als titel Appetit de l'Indigestes (http://www.lappetitdesindigestes.be/) o.l.v. Sophie Muselle, en een workshop rollenspel van de vzw l'Autre Lieu, o.l.v. Christian Marchal (https://www.autrelieu.be/).

Tijdens de collageworkshop konden de deelnemers hun creativiteit de vrije loop laten en een collage maken rond het thema geestelijke gezondheid, in de vorm van een postkaart aan de Koning. Tijdens de schrijfworkshop konden de deelnemers een tekst neerpennen op het raakvlak tussen normaliteit en absurditeit. De workshop rollenspel belichtte de vraag rond sociale rechtvaardigheid (hoe neem ik de juiste beslissing? - http://www.justicesociale.be). De deelnemers konden in de huid kruipen van een naaste, een verzorger, een lotgenoot of een advocaat/jurist. In die hoedanigheid moesten ze een positie innemen tegenover een persoon in gedwongen opname die een behandeling weigerde.

Na de workshops volgde een debat met BRUZZ-journaliste Stefanie Nijs. Tijdens het debat konden de deelnemers feedback geven over de workshops, en de problemen rond stigmatisering in de geestelijke gezondheidszorg aankaarten. Ze konden ook oplossingen aanreiken, zoals het aansporen van de media om onderwerpen die verband houden met geestelijke gezondheid vaker aan bod te laten komen. Het programma Psylence Radio op Radio Panik geeft alvast het goede voorbeeld.

Het OPGG wenst dr. Erik Thys, Stefanie Nijs, Sophie Muselle, Caroline Fischer en Christian Marchal te bedanken voor hun bijdrage en dankt alle deelnemers voor hun engagement.

gedwongen opnames

Gedwongen opnames: het OPGG vraagt dringende maatregelen

Elk jaar vinden er in Brussel tussen de 1.000 en 1.300 gedwongen opnames plaats. In heel België zijn dat er 6.000. In Brussel gebeuren die gedwongen opnames in het Universitair Verplegingscentrum Brugmann, het Erasmusziekenhuis, de Clinique Fond’Roy en het Centre Hospitalier Jean Titeca. 

Hoewel de werkgroep Gedwongen Opname van het OPGG de voorbije drie jaar de situatie heeft kunnen stabiliseren dankzij een efficiëntere schifting, wordt nog steeds een groot deel van de plaatsen in de psychiatrische urgentiediensten en de erkende diensten ingevuld door mensen ten aanzien van wie een beschermingsmaatregel is gehandhaafd in het kader van de wet van 26 juni 1990.

Bovendien vertonen de mensen die worden opgenomen in de vier erkende Brusselse diensten een steeds complexere klinische problematiek. De armoede neemt in snel tempo toe en de patiënten vertonen zowel auto-agressief gedrag als hetero-agressief gedrag tegenover personeelsleden en andere patiënten. Tegelijkertijd is het institutionele aanbod voor gedwongen opnames complexer geworden. Er bestaan nu minder plaatsen waar gedwongen opnames mogelijk zijn en de toelatingsvoorwaarden zijn strikter geworden.

Daarom vraagt het OPGG om dringend maatregelen te nemen. Vooreerst moet er binnen de psychiatrische urgentiediensten meer expertise en meer observatiecapaciteit komen. Daarnaast moeten de mobiele crisisteams, die werden opgestart in het kader van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen, instaan voor een doeltreffende preventie.

Het OPGG vraagt bovendien om een specifiek register dat weergeeft hoeveel bedden er gebruikt worden voor gedwongen opnames. Zo kan het personeel een betere omkadering aanbieden die aangepast is aan de complexiteit van de zorg. Verder is het ook belangrijk dat er voor deze patiënten aangepaste ontvangstruimtes worden ingericht.

Tot slot dringt het OPGG er ook op aan om een index op te stellen met het aantal beschikbare bedden voor gedwongen opnames. Dat aantal moet steeds worden aangepast aan de realiteit van de situatie en de vraag. In Brussel zouden bedden in de psychiatrie kunnen worden omgevormd tot bedden voor gedwongen opnames.

Het OPGG wil de betrokken politici snel ontmoeten om concrete evoluties en maatregelen met betrekking tot gedwongen opnames te bespreken. Daarom stuurde het platform eind oktober een brief naar Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 

Begin november 2018 werd er in het tijdschrift Le journal du médecin een artikel gepubliceerd over de problematiek rond gedwongen opnames waarin de eisen van het OPGG werden beschreven.

 cartographie NL

Gegevenskaart 2018: geestelijke gezondheid in het Gebied Brussel-Hoofdstad

In samenwerking met de koepelvereniging iris heeft het OPGG een gegevenskaart uitgewerkt met verschillende soorten geestelijke gezondheidsdiensten die lid zijn van het OPGG in het gebied Brussel-Hoofdstad. De kaart omvat de geestelijke gezondheidsdiensten, de psychosociale revalidatiediensten, de ziekenhuizen (algemene ziekenhuizen met psychiatrische spoedeenheid, algemene ziekenhuizen met psychiatrische afdeling, en psychiatrische ziekenhuizen) en de Psychiatrische Verzorgingstehuizen en Initiatieven Beschut Wonen. Ook de nummers van mobiele teams en andere nuttige nummers, zoals dat van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, worden vermeld.

De gegevenskaart toont de 19 Brusselse gemeenten, met inbegrip van de metrostations van de grote assen en de belangrijkste straten. Ze is bestemd voor alle sociale actoren in de gezondheidssector en de eerstelijnsstructuren (medische kabinetten, OCMW's, geestelijke gezondheidscentra ...). Als u graag onze gegevenskaart ontvangt in pdf-formaat (om af te drukken op A0- of posterformaat), neem dan gerust contact op met het OPGG. Opgelet, voorlopig is gegevenskaart enkel in het frans beschikbaar.

 newsflash NL

De "newsflash" van het OPGG

Eind september 2018 lanceerde het OPGG een nieuw sectoraal communicatiemiddel: de newsflash. De newsflash omvat specifiek nieuws uit de geestelijke gezondheidssector dat niet in onze meer algemene newsletter ter sprake komt. Daarom wordt de newsflash wekelijks per e-mail verstuurd naar alle personen die informatie willen ontvangen over evenementen in Brussel. Zo staan er uitnodigingen in voor bijeenkomsten, aankondigingen voor theaterstukken, vacatures in de geestelijke gezondheidssector enz.

Als u de newsflash graag ontvangt, laat het ons dan gerust weten via e-mail op as.dm@pfcsm-opgg.be. U kunt uw instemming om de newsflash te ontvangen te allen tijde via hetzelfde adres opzeggen. Veel leesplezier met onze newsflash. 

mediatio

mediatio.be, de nieuwe website van de ombudsdienst van het OPGG

De vernieuwde website van de ombudsdienst van het OPGG, mediatio.be, is sinds Juli 2018 online. De website biedt informatie voor patiënten als professionele hulpverleners die beroep doen op de externe ombudspersonen van het Brussels platform en voor geïnteresseerden in bemiddeling en patiëntenrechten.

Op mediatio.be vind je meer informatie over de job, de missies en de deontologische code van de ombudsvrouwen Hajar Laghmiche en Greta Leire. Daarnaast bevat de website nuttige informatie over patiëntenrechten, het klachtenbehandelingsproces enz.

De website is tweetalig Frans – Nederlands. Neem gerust een kijkje en aarzel niet om onze ombudsvrouwen te contacteren indien u meer wil weten.

canaux comm

Focus op onze communicatiekanalen

Naast onze website en onze Nieuwsbrief, beschikken we over nog enkele andere communicatiemiddelen die we graag aan u willen voorstellen.

Eerst en vooral vindt u op onze website alle informatie over het Overlegplatform en op het tabblad 'Nieuws', (http://pfcsm-opgg.be/opgg/nieuws) informatie over wat er op verschillende niveaus in het netwerk gebeurt.

Bovendien hebben we een Facebookpagina : https://www.facebook.com/Brussellovessantementale/  (opgelet, u dient lid te zijn van Facebook om toegang te hebben tot deze pagina)

Een paar weken geleden hebben we een "Agenda van de Week" gecreëerd die in de categorie "evenementen" beschikbaar is.

In deze kalender verschijnen evenementen die ons worden meegedeeld door verschillende verenigingen en structuren van de geestelijke gezondheid. Het doel is om u op korte termijn te informeren over wat er in onze sector gebeurt.

Aarzel niet om onze pagina te “liken” en deze met u contacten te delen.

We hebben ook een Youtubepagina : https://www.youtube.com/channel/UCYlreF-hBNegi4NJVPq81YA/featured

Voorlopig geven we de “agenda van de week” door die op Facebook gepubliceerd wordt. Aarzel niet om u te abonneren.

Het Overlegplatform centraliseert dus ook informatie op het gebied van de geestelijke gezondheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Als u uw evenementen, vergaderingen, symposia, enz. wenst te worden gerelayeerd via onze communicatiekanalen, aarzel dan niet om ons deze via e-mail mede te delen op de volgende adres : as.dm@pfcsm-opgg.be.

personne de confiance

"Je staat nooit alleen: er is een vertrouwenspersoon voor jou"

De dienst bemiddeling en Interface heeft een brochure opgesteld over de vertrouwenspersoon zoals die bepaald wordt in de wet met betrekking tot de rechten van de patiënt. Dit maakt deel uit van de informatiecampagne die zich richt tot gebruikers en professionals op het terrein. 

Omwille van het grote succes van de opleidingssessies (die door een gebruiker en een bemiddelaar gegeven werden) in april, worden deze verlengd tot september. Voor meer informatie kan u contact opnemen met Olivier De Gand: o.dg@pfcsm-opgg.be of 02/289.09.63


crisis bxl nl

Crisis-BXL

Crisis-BXL is het resultaat van de integratie van de crisisnetwerken van Bru-Stars (het Brussels netwerk geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren) en het meldpunt crisisjeugdhulp CAW Brussel. Bij het meldpunt kan elke hulp- of dienstverlener (huisarts, politie, leerkracht, jeugdwerker, straathoekwerker) die in contact komt met een kind of jongere in een crisissituatie terecht voor informatie, advies en ondersteuning.

Het nieuwe Crisis-BXL is in beide landstalen (NL en FR) 7d/7 en 24u/24 bereikbaar op 02/209.16.36.

Crisis-BXL biedt telefonisch consult, crisisinterventies van maximum 3 dagen, een mobiele crisisbegeleiding van maximum 28 dagen en een crisisopvang van 7 dagen. De mobiele crisisbegeleiding en de crisisopvang worden uitgevoerd door de mobiele teams van Bru-Stars en andere partnerorganisaties.

Crisis-BXL komt er na een samenwerking tussen Federaal Minister van Volksgezondheid Maggie De Block, Vlaams Minister van Welzijn Jo Vandeurzen, de Brussels GGC-Collegeleden belast met Gezondheidsbeleid Didier Gosuin en Guy Vanhengel en Brussels VGC-Collegelid voor Gezondheid Bianca Debaets.

Meer informatie is terug te vinden op de website van Crisis-BXL: http://crisis-bxl.be (beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels).


onderzoeksrapport

De coördinatie Verslavingszorg van het OPGG is verheugd om hun onderzoeksrapport « Woorden van Gebruikers, Woorden van Hulpverleners, Zorgbeleid in de praktijk. » voor te stellen dat gerealiseerd werd door de werkgroep « Geestelijke Gezondheid en Verslavingszorg ».

Klik hier voor de volledige versie van het rapport. 

STOP1921

Het OPGG ondersteunt de campagne #STOP1921

Op 19 januari 2018, tijdens de laatste vergadering van de Raad van Bestuur,  werd besloten om de campagne  #STOP1921 vanuit het Overlegplatform te ondersteunen. Deze campagne is een burgerinitiatief dat tot doel heeft de wetgever en de publieke opinie te informeren over de noodzaak om het verbodsbeleid drugs opnieuw ter discussie te stellen. 

De wet betreffende de behandeling van het gedrag ten gevolge van drugsgebruik, bestaat sinds 1921 en  heeft rampzalige gevolgen op het gebied van de volksgezondheid en de vlotte rechtsgang. De cijfers zijn alarmerend: één op drie gevangenen zit in de gevangenis omwille van drugsgebruik. De drugverslaving is de enige ziekte waarvan de gevolgen bestraft worden.  

 FEDITO Bruxelles (Fédération des Intervenants en Toxicomanie), Bruxelles Laïque en Liaison Antiprohibitionniste hebben deze campagne in het leven geroepen met volgende doelen :  

 1. NEE aan de criminalisering van druggebruikers  
 2. De kennis van de positieve effecten van de decriminalisiering te bundelen en  verspreiden  
 3. De noodzakelijke middelen mobiliseren om de wet te veranderen  

Het Overlegplatform is de 41de structuur die de campagne #STOP1921 ondersteunt. Als uw strucuur deze campagne ook ondersteunen wil, kan u hun website https://stop1921.be/nl/ bezoeken.   

IHP Bruxelles version 2018

Nieuwe brochure IBW in Brussel
- versie 2018

Met veel genoegen stelt het OPGG u de nieuwe brochure van de Initiatieven Beschut Wonen (IBW) in Brussel voor – versie 2018. De initiatieven beschut wonen bieden een verblijf aan psychisch kwetsbare personen die moeilijkheden ervaren om zelfstandig te wonen. De brochure is in het Nederlands en in Frans beschikbaar en toont de 18 bestaande IBW in onze hoofdstad. Op onze website (onder “Geestelijke Gezondheid” en dan “Initiatieven Beschut Wonen”) krijgt u toegang tot de elektronisch versie en eveneens tot het formaat voor de papieren versie (in A5 Nederlands/Frans). Wij hopen u via deze weg de nodige informatie te verstrekken om uw zoektocht naar een geschikt IBW te vergemakkelijken.