fr nl

OPGG

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad

De vraag welke ombudsfunctie bevoegd is voor de opvolging van uw vragen, reflecties of klachten, kan beantwoord worden door in eerste instantie na te gaan op welk niveau de betrokken zorgverstrekker zich situeert, met name werkzaam in

 1. een psychiatrisch ziekenhuis;
 2. een algemeen ziekenhuis;
 3. een psychiatrisch verzorgingstehuis;
 4. een rusthuis of rust- en verzorgingstehuis;
 5. een initiatief voor beschut wonen;
 6. een centrum voor geestelijke gezondheidszorg;
 7. de ambulante gezondheidssector:
  1. artsen met een eigen praktijk: huisarts, specialist (vb. psychiater)
  2. verpleegkundigen en vroedvrouwen
  3. tandartsen
  4. apothekers
  5. kinesitherapeuten
  6. paramedici
 8. andere voorzieningen binnen de geestelijke gezondheidszorg

Indien een patiënt niet tevreden is over de werking van een ombudsfunctie of de follow-up van een klacht door een ombudspersoon, kan hij hierover een klacht indienen bij de Federale Commissie "Rechten van de patiënt":

Secretariaat Federale commissie "Rechten van de patiënt"
Eurostation blok II, Victor Hortaplein 40/10
1060 Brussel
E-mail: manu.riche@health.fgov.be 

Verantwoordelijken

Hajar Laghmiche > (OPGG)
Franstalig ombudspersoon

Gratis nummers > ()
0800 32 036 (NL – Greta Leire); 0800 99 062 (FR - Rosane Patte-Davaux)

Greta Leire > (OPGG)
Coordinatrice néerlandophone

Rosane Patte-Davaux > (OPGG)
Franstalig ombudspersoon