fr nl

OPGG

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad

Leder algemeen ziekenhuis beschikt over een interne ombudspersoon, een werknemer verbonden aan het ziekenhuis en belast met de follow-up van klachten geformuleerd door patiënten. De contactgegevens van deze personen kan u opzoeken op volgende webpagina van de FOD Volksgezondheid. 

Verantwoordelijken

Hajar Laghmiche > (OPGG)
Franstalig ombudspersoon

Gratis nummers > ()
0800 32 036 (NL – Greta Leire); 0800 99 062 (FR - Rosane Patte-Davaux)

Greta Leire > (OPGG)
Coordinatrice néerlandophone

Rosane Patte-Davaux > (OPGG)
Franstalig ombudspersoon