fr nl

OPGG

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad

Klachten met betrekking tot de zorgverlening in een rusthuis of rust- en verzorgingstehuis worden opgevolgd door de Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”, op voorwaarde dat deze klacht betrekking heeft op een beroepsbeoefenaar.

Wanneer de klacht een andere zorgverstrekker of medewerker van het tehuis betreft, of slaagt op organisatorische aspecten van het rust- en verzorgingstehuis kan u zich wenden tot de Rusthuis-Infofoon. Op dit telefoonnummer bekomt u meer info over uw rechten en plichten als bewoner.

Via deze link komt u terecht op de website van deze dienst. 

Verantwoordelijken

Hajar Laghmiche > (OPGG)
Franstalig ombudspersoon

Gratis nummers > ()
0800 32 036 (NL – Greta Leire); 0800 99 062 (FR - Rosane Patte-Davaux)

Greta Leire > (OPGG)
Coordinatrice néerlandophone

Rosane Patte-Davaux > (OPGG)
Franstalig ombudspersoon