fr nl

OPGG

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad

De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt (B.S. 26 september 2002) voorziet in volgende rechten:

  • het recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking
  • het recht op pijnbestrijding
  • het recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar
  • het recht op informatie over de persoonlijke gezondheidstoestand
  • het recht op toestemming in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar
  • het recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift
  • het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • het recht op het neerleggen van een klacht bij de bevoegde ombudsdienst.

Meer info over de desbetreffende rechten treft u aan:

Verantwoordelijken

Hajar Laghmiche > (OPGG)
Franstalig ombudspersoon

Gratis nummers > ()
0800 32 036 (NL – Greta Leire); 0800 99 062 (FR - Rosane Patte-Davaux)

Greta Leire > (OPGG)
Coordinatrice néerlandophone

Rosane Patte-Davaux > (OPGG)
Franstalig ombudspersoon