fr nl

OPGG

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad

Vaste leden

Dit zijn de psychiatrische instellingen en diensten die behoren tot één van de volgende categorieën behoren:

  1. de ziekenhuizen (zowel de psychiatrische ziekenhuizen als de algemene ziekenhuizen die over een PAAZ beschikken);
  2. de psychiatrische verzorgingstehuizen;
  3. de diensten of centra voor geestelijke gezondheidszorg;
  4. de inrichtende machten van de initiatieven voor beschut wonen;
  5. de voorzieningen met een RIZIV-conventie die tot opdracht hebben een specifiek aanbod binnen de geestelkijke gezondheidsozrg te organiseren;
  6. de gebruiksverenigingen.