fr nl

OPGG

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad

Artiesten Parcours d'Artistes

Achterliggend idee

Het centrale idee achter het Artiestenparcours bestaat erin om, naar aanleiding van de Werelddag Geestelijke Gezondheid, een ander, positief beeld te presenteren van de sector van de geestelijke gezondheidszorg. Bovendien laat de formule van het Artiestenparcours ons toe om de vele kunstwerken van de patiënten en hun zorgverleners, die gemaakt worden binnen de verschillende ateliers van de instellingen, te valoriseren door het in de schijnwerpers te plaatsen. Daarnaast geeft het Artiestenparcours de mogelijkheid aan de deelnemende instellingen om hun deuren open te gooien en zichzelf voor te stellen naar een breed en gediversifieerd publiek dat bestaat uit patiënten, ex-patiënten, zorgverleners maar ook buurtbewoners en geïnteresseerden. Ten slotte is het ook belangrijk om de laagdrempeligheid van het initiatief te benadrukken en dit zowel naar de instellingen als naar de potentiële bezoekers toe.