fr nl

OPGG

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad

Artiesten Parcours d'Artistes

Filosofie van het project

Kunst is binnen de geestelijke gezondheid een "parallelle" expressievorm, waardoor de patiënt zich op een andere manier kan uitdrukken, buiten de klassieke therapeutische paden om.

In feite is artistieke expressie een manier van zelfontplooiing, bezaaid met unieke ervaringen en experimenten. Die artistieke expressie kan ruw zijn in het creatieproces, of kan een meditatieobject vormen: kennismaking, ontdekken van een medium, uitwisseling door en rond het gecreëerde werk.

In onze instellingen vinden de kunstenaars zowel ateliers voor productie en creatie, als tenoonstellingsruimten. Wij zijn vaak het eerste publiek.

De instellingen die wij vertegenwoordigen, zijn plaatsen voor uitwisseling, openheid en de herontdekking van zichzelf en de wereld. 

Ze vormen bakens waar ruimten, gezichten en ontmoetingen de tijd van ieders ontdekking bepalen. 

Het is die artistieke weg naar de andere, naar de wereld en vooral naar zichzelf die het Artiestenparcours in de verf moet zetten.

"De weg is het doel" zegt Goethe, en met het Artiestenparcours zijn we alvast op weg.

qsfqsdfqsdfqs