fr nl

OPGG

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad

In juni 2012 hebben de leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Beleid inzake bijstand aan personen, de ministers Evelyne Huytebroeck en Brigitte Grouwels, aan het Overlegplatform Geestelijke Gezondheid Gebied Brussel-Hoofdstad gevraagd om, samen met de betrokken spelers op het terrein, een onderzoek te voeren naar het verband tussen thuisloosheid en geestelijke gezondheid.

Volgens de termen van de vraag luidde de algemene doelstelling van het onderzoek: “De redactie van een stand van zaken en de formulering van politieke aanbevelingen rond de volgende vier elementen:

  1. Identificatie van de psychiatrische pathologieën van sociaal uitgesloten personen, meer bepaald gebaseerd op een compilatie van de bestaande studies en op een analyse van de gegevens die de steunstructuren voor daklozen registreren;
  2. De preventie van thuisloosheid bij het verlaten van een psychiatrische verzorgingsinstelling en de preventie van onnodige psychiatrische hospitalisaties;
  3. De formulering van een antwoord op de fundamentele vraag of we, al dan niet, opnieuw een ‘asielfunctie’ moeten invoeren en indien ja, hoe we deze functie kunnen organiseren;
  4. De mogelijkheden om de PVT-bedden en de plaatsen voor beschut wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te versterken.”

Er wordt verduidelijkt dat het onderzoek moet worden gevoerd in samenwerking met de volgende spelers op het terrein: “SMES-B, La Ligue bruxelloise francophone pour la santé mentale, het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Steunpunt thuislozenzorg Brussel/La Strada, het Brussels overleg thuislozenzorg en de Samusocial.”

Verantwoordelijken

Kathleen Coppens > (OPGG)
Nederlandstalig coördinator

Véronique Degraef > (Universiteit Saint-Louis)
Onderzoekster