fr nl

OPGG

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad

Literatuurstudie

De bibliografie van Belgische en buitenlandse, en met name Europese, studies en publicaties rond het specifieke thema ‘thuisloosheid en geestelijke gezondheid’, alsook rond het algemene thema thuisloosheid van de methodologische nota, werd aangevuld met het lezen van de uitgevoerde interviews met de actoren, alsook met deelnames aan studiedagen en conferenties. Om al deze informatie voldoende te kunnen contextualiseren, werden allerhande actoren en onderzoekers uit Vlaanderen en Wallonië gecontacteerd en geïnterviewd.