fr nl

OPGG

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad

Studiebezoeken

Er werden studiebezoeken gebracht aan Frankrijk en Denemarken om kennis te nemen van de voorwaarden voor succes, en de sterke en zwakke punten van een reeks van voorzieningen die door verschillende types van actoren, zowel particuliere als publieke, opgezet zijn. De gesprekken met de verschillende actoren werden geleid op basis van een interviewschemaKennis nemen van de ervaringen in het buitenland is nuttig om een vergelijking mogelijk te maken, om de reflectie de voeden en afstand te nemen van zijn/haar eigen ervaringen, zonder de verschillen in politieke en institutionele contexten over het hoofd te zien. 

De interviews met de buitenlandse actoren zijn stuk voor stuk geregistreerd en getranscribeerd, waardoor het mogelijk is deze interviews te presenteren in samenvattende fiches die de focusgroepen konden voeden. 

a) In Frankrijk : Marseille, Lyon, Parijs en Rijsel

Sinds 2010 onderneemt Frankrijk diverse initiatieven gericht op ‘Housing First’ die dakloosheid op doeltreffende wijze bestrijden. Het integreerde in zijn nationale strategie immers een experimenteel programma met de naam ‘Un chez-soi d’abord’ op 4 sites (Parijs, Rijsel, Marseille, Toulouse) dat vooral voor personen met psychiatrische stoornissen bedoeld is. Ook de participatie van de gebruikers staat centraal in deze op herstel gerichte strategie (Mobiel Team Psychiatrie-Bestaansonzekerheid, of Equipe Mobile Psychiatrie-Précarité, EMPP van het Ziekenhuis Sainte-Marguerite in Marseille). Het mobiel team van Lyon is dan weer een interessant voorbeeld van werken aan de toegang tot geestelijke gezondheidszorg voor thuisloze personen. Frankrijk is op Europees niveau eveneens gekend voor een goede mate van samenwerking tussen haar beleid op dit domein en de gegevensinzameling, alsook een goede ontwikkeling van de procedures voor gegevensinzameling wat leidt tot een betere kennis en begrip van het fenomeen “dakloosheid” (omdat alle voorzieningen geïdentificeerd zijn). Andere Franse initiatieven focussen op begeleid wonen en werken met de psychiatrische ziekenhuizen aan de afstemming van de dienstverlening om het vertrek uit de instelling voor te bereiden.

 b) In Denemarken: Kopenhagen

Denemarken is een van de landen dat een nationale strategie voor thuisloze personen ontwikkeld hebben. Eén van de ontwikkelde assen in de strategie is de gegevensinzameling en het creëren van een duidelijk kader betreffende de aansprakelijkheden voor het beheer van deze gegevens. Daarnaast kenmerkt de strategie zich ook door een aanpak die gericht is op huisvesting via ‘Housing First’ projecten. Via een reeks van verschillende projecten wordt gewerkt aan het voorkomen van dakloosheid bij het verlaten van een instelling.