fr nl

OPGG

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad

Onderzoeksrapport

De coördinatie Verslavingszorg van het OPGG is verheugd om hun onderzoeksrapport « Woorden van Gebruikers, Woorden van Hulpverleners, Zorgbeleid in de praktijk. » voor te stellen dat gerealiseerd werd door de werkgroep « Geestelijke Gezondheid en Verslavingszorg ».

Klik hier voor de volledige versie van het rapport. 

Werkgroep "Data-inzameling"

De deelnemers aan deze werkgroep zijn actief op het gebied van verslavingszorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze werkgroep is momenteel op stand-by.

De werkgroep wil voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een globale visie ontwikkelen van de epidemiologische situatie omtrent verslavingen als belangrijkste of daarmee verband houdende problematiek, door de relevante gegevens voor de sector te gebruiken. Twee logica impliceren deze algemene doelstelling:

Synthetisch overzicht van de verschillende luiken ontwikkeld in het kader van het protocol dat de operationalisering van een geïntegreerd systeem beschrijft dat epidemiologische gegevens uit Brussel verzamelt. Methodologie uitgewerkt door Pablo Nicaise van het Onderzoeksinstituut voor Gezondheid en Maatschappij (IRSS-UCL).

 

 ADDIBRU

Addibru is een actief data-inzamelingsprogramma. Als u daarover vragen heeft aarzel niet Pierre Mallebay-Vacqueur te contacteren. 

 

 

Doelgroep

Hulpverleners

Synchrone informatie

Hulpvraag en sociaal-epidemiologische beschrijving van de doelgroep (DEEL I)

Aangeboden hulpverlening en beschrijving van de voorgestelde activiteit  (DEEL II)

Opvolging van informatie/ diachronische informatie

Parcours van de hulpvrager en evolutie/ evaluatie van hun situatie in relatie tot de activiteit van de hulpverleners (DEEL III)

Netwerkactiviteiten: Informatie-uitwisseling, overleg en opvolging van het zorgaanbod  (DEEL IV)

 

AddiBru 3.0/TDi/deel I : informatie over de doelgroep of subdoelgroepen zoals profielen van gebruikers, profielen van nieuwe hulpvragers, sociaal-economisch situatie van de personen enz. Dit luik bevat onderdelen van de TDI en van de epidemiologische onderzoeken over verslaving en drugs. Een vergelijking van de variabelen per lidstaat en ten opzichte van de algemene populatie is belangrijk.

AddiBru deel II diversiteit van de hulpaanbod, de kenmerken, de plaatsen, rekening houdende met de behoeften van de doelgroep, enz.

 

AddiBru deel III (in ontwikkeling) : Parcours van hulpvragen, opvolging van de begeleiding en behandelingen (opeenvolgende fases, mislukkingen, terugval, verwachtingen, enz.)

 

AddiBru deel IV (in ontwikkeling) : partnerschap, samenwerking, informatie-uitwisseling  netwerken, enz. tussen hulpverleners.

Responsables

Marc De Vos > (Centre Médical Enaden)
Président - Intérim

Pierre Mallebay-Vacqueur > (PFCSM)
Data Manager