fr nl

OPGG

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad

Onderzoeksrapport

De coördinatie Verslavingszorg van het OPGG is verheugd om hun onderzoeksrapport « Woorden van Gebruikers, Woorden van Hulpverleners, Zorgbeleid in de praktijk. » voor te stellen dat gerealiseerd werd door de werkgroep « Geestelijke Gezondheid en Verslavingszorg ».

Klik hier voor de volledige versie van het rapport. 

Werkgroep "Geestelijke gezondheid en Verslavingszorg"

De werkgroep “geestelijke gezondheid en verslavingszorg” werd opgericht om een antwoord te bieden op de missies die aan het OPGG-PFCSM toegekend werden inzake verslavingszorg, en op de vraag van verschillende terreinmedewerkers die vonden dat het nuttig zou zijn als de twee sectoren zouden samenwerken, rekening houdend met hun specifieke eigenschappen, hun complementariteit en de mogelijke wisselwerking tussen beide.

De WG komt één vrijdag per maand bijeen (behalve in juli en augustus) van 12 tot 14 uur, in de Verenigingsstraat 15 te 1000 Brussel, op de 4e verdieping in zaal 1. 

De deelnemers aan de werkgroep zijn terreinmedewerkers van verschillende diensten, gaande van de eerste lijn tot de nazorg, netwerkcoördinatoren, afgevaardigden van de federaties enz.. Deze medewerkers zijn actief in de gespecialiseerde sector van de verslavingszorg, de geestelijke gezondheidszorg of in andere sectoren die te maken krijgen met verslavingszorg.

Er wordt specifieke aandacht besteed aan de plaats van de gebruikers en hun naasten en aan de intersectorale samenwerking met respect voor het vastgestelde kader en de missies van de verschillende actoren.

In het kader van de groep zal er elke twee maanden een overleg plaatsvinden over de praktijken aangaande geestelijke gezondheidszorg - verslavingszorg - justitie. Actoren uit de drie interventiedomeinen zullen aanwezig zijn om praktijksituaties te bespreken. 

Dit zijn de doelstellingen:

 • De kennis verbeteren van de specifieke kenmerken en werkkaders van de verschillende diensten uit de verschillende sectoren die betrokken zijn bij de verslavingsproblematiek. In het bijzonder moet de onderlinge kennis van de gespecialiseerde sector en de geestelijke gezondheidszorg verbeteren. Er moet eveneens een bredere kennis van specifieke projecten en hun concrete werking worden nagestreefd.
 • De kennis verbeteren van de veelbelovende en goed werkende voorzieningen en de zichtbaarheid verhogen van de reeds bestaande voorzieningen.
 • Aanbevelingen en voorstellen formuleren voor de bevoegde overheden om tot een beleid te komen dat oog heeft voor de rijkdom en de diversiteit van de betrokken sectoren. Dit moet de kwaliteit van en de toegang tot de zorg voor de patiënten uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten goede komen.

Methodologie:

 • Maandelijkse vergaderingen waarin overlegd wordt over thema's die door de leden van de werkgroep worden gekozen.
 • Uitnodiging van actoren die meer uitleg kunnen geven over de thema's die worden behandeld.
 • Uitnodiging van actoren die hun voorziening komen voorstellen.
 • Uitnodiging van actoren uit verwante domeinen.
 • Opstart en begeleiding van kwalitatief onderzoek, zowel verkennend als thematisch.
 • Overdracht van informatie.
 • Delen van kennis.
 • Organisatie van studiedagen.
 • Verspreiding van documenten opgesteld door de werkgroep.
 • Enz.

 

Responsables

Barbara Pauchet > (PFCSM)
Coordinatrice "Addictions"

Keren Sersté > (Centre Hospitalier Jean Titeca)
Présidente